HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 573.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

Plaatsslnka Hurdcukingrni.
Rotterdam op 25 November, voorbereid door een comite
bestaande uit MR. A. R. ZIMMERMAN, Eere­Voorzitter,
DR. Men. J. HERMAN, Voorzitter, ARrs F. A. Scn.~.i.v,
Secretaris, DR. Cneivi. A. J. Boi<s, DR. IR. D. P. I·loveR en
l DR. PHARM. A. ROBERTSON, Apotheker.
Sprekers: PROF. DR. E. Corien en PROF. DR. D.A. nEJox<1.
Rotterdam op 26 November, voorbereid door de Afdeelingen
Rotterdam der ,,Alliance Francaise" en van het Genootschap
,,Nederland-Frankrijk".
Spreker: PROF. DR. A. CALMETTE.
Leiden op 27 November, voorbereid door de Leidsche Vereeni-
ging voor Wetenschappelijke Voordrachten.
" Spreker: PROF. DR. A. CA1.Mx-arte.
Utrecht op 28 November, voorbereid door het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Kunsten en /Vetenschappen
en de Studenten-Organisaties.
Spreker: PRoi=. DR. A. CALMETTE.
Wageningen op 2 December, voorbereid door de Nederlandsche
Vereeniging van lVlikrobiologie.
Sprekers: PRoF. DR. N. L. Sonnoen en PROF. DR.
D. A. oe Jono.
, Den Haag op 23 December, voorbereid door de Nederlandsche
Natuur­l-listorische Vereeniging en de Maatschappij Dili-
gentia aldaar.
Spreker: DR. A. ScineR1see1<.
Delft, op nader vast te stellen datum, voorbereid door een
comité bestaande uit DR. F. G. VVALLER, Voorzitter,
DR. H. P. BARENDRECHT, PRor. DR. J. Boseuen, PRoF.
DR. G. vm: ITERSON, PROF. DR. A. J. l<1-cvveR, Secretaris
A ll
.2 ·