HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 534.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

t J

J Programma van dan Natlarlamlschau Pastaurdag
op 25 November 1922.
E I Herdenkingsplechtigheid des namiddags 3 uur in het
Concertgebouw te Amsterdam.
l@ Opening door den Voorzitter van het uitvoerend comité, g
PROF. DR. J. J. vm Loornsm.
2<‘ Herdenking van Louis PASTEUR.
van scheikundig standpunt door PROF. DR. F. M. JAEGER
(Groningen);
van technisch mikrobiologisch standpunt door PROF. DR.
A. J. KLUYVER (Delft);
van ziektekundig standpunt door PRoF. DR. C. H. H. Si·RoNc1<
(Utrecht).
s
3C Rede van PROF. DR. CAi.MET"re (Parijs). ‘
; .,L’0euvre de Pasteur et son influence sur les progres de la
­ civilisation."
it II Openbare Pasteurmaaltijd, des avonds 7 uur in Restaurant
,,Trianon", Leidscheplein 3l, Amsterdam, ondervoorzitter-
schap van PRo1a DR. J. J. SALVERDA ne GRAVE.
Pasteur­Te11too11stelli11g ’
; in het Laboratorium voor Gezondheidsleer der Universiteit, Mau-
? ritskade 57 (ingang Oosterpark) Amsterdam, van Zondag
( 26 November tot en met Zondag 3 December, g
l geopend van 11%-5 uur (des Zondags) en van 2-5 uur X
; (de weekdagen).
10
i