HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 592.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

I
I E
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. 1
PROF. DR. H. A. I_.OREN'ï`Z..
Gezondheidsraad te ’s Gravenhage.
DR. N. M. Josevnus .Il'l`TA. I
Kon. Instituut van Ingenieurs te ’s Gravenhage.
. PROF. IR. S. G. EVERTS.
¥ Genootschap t. b. d. Natuur-, Genees­ en Heelkunde te Amsterdam.
PROF. DR. Eb. ViaRsr:HA1=1=eLr.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-
gchappgjy DR. N. J. SINGELS.
Bataafsch Genootschap der Proetondervinderlijke Wijsbegeerte te
RQügy(jgm_ DR. S. BIRNIE.
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg. u
P DR. D. Scnouïe.
Natuur- en Geneeskundig Congres. I
DR. D. Coieunon.
DR. E. C. KERBERT.
Ver. v. d. Geschiedenis der Genees­, Wis- en Natuurkunde.
Pror. E. C. vm LEERSUM.
Nederlandsche Chemische Vereeniging.
DR. G. H. VoERMAn
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Pharmacie.
A. F. F. M. mn msn DRies.
Nederlandsche Vereeniging voor Mikrobiologie. j
PROF. DR. N. L. Sönnoxau.
Nederlandsche Phytopathologen Vereeniging. j
DR. H. W. Hiïmsius.
Nederlandsche Mycologische Vereeniging. I
K. Boizoun.
Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. G
· DR. H. ALDERSHOFF.
Ned. Vereeniging voor Heelkunde. .
DR. J. H. KUYJER.
Ned. Centr. Ver. tot bestr. der Tuberculose.
J DR. H. J. KYLSTRA.
Ned. Alg. Ziektekundige Vereeniging.
DR. D. Ktinkeizr.
Ned. Vereeniging van tropische Geneeskunde
PROF. G. J. W. Kooi.EMAns Bevnen.
Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling.
DR. M. L. ROODENBURG.
7