HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 554.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

ä
« Nudcrlaudsclic Pastaurtlag.
EERE COMITE:
Ji1R. MR. DR. H. A. vAN KARREisEei<, Minister van Buiten-
landsche Zaken.
C11. Benoisr, Gezant van Frankrijk te ’s-Gravenhage.
JHR. DR. J. Louuon, Hr. M’s gezant te Parijs.
JHR. MR. DR. A. Roem, Commissaris der Koningin voor i
Noord­Holland.
W. DE VLUGT, Burgemeester van Amsterdam.
ALGEMEEN COMITE:
Vertegenwoordigers van Akademies, Universiteiten en
Hoogescholen, Genootschappen, Vereenigingen, enz.
Kon. Akademie van /Vetenschappen te Amsterdam.
PRo1=. DR. F. A. F. C. /VERT,
_ PROF. DR. L. Bou<.
Universiteit van Amsterdam.
PROF. DR. P. ZEEMAN,
PROF. DR. P. Rumnoix.
A Vrije Universiteit te Amsterdam.
PROF. DR. L. Bouivmn, ·
MR. P. A. DIEPENHORST.
Rijks-Universiteit te Groningen.
‘ PROF. A Ktein,
PROF. DR. H. J. BACKER.
9 Rijks-Universiteit te Leiden.
PROF. DR. J. J. BLARRSMA,
PROF. R. P. vAR CALCAR,
PROF. DR. D. A. DE Jono.
i Rijks­Universiteit te Utrecht. i
PROF. DR. H. J. LAMERIS.
Technische Hoogeschool te Delft.
PRo1=. L. A. vzw Roomïn,
PROF. FELDMAN.
Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht.
I’RoF. DR. G. KREu1iz'r,
PRox=. DR. J. E. W. IHLE.
. Landbouw Hoogeschool te V/ageningen.
J PROP. DR. N. L. Sönnoen,
PROF. DR. S. C. J. OLIVIER.
6