HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 98

JPEG (Deze pagina), 1.47 MB

TIFF (Deze pagina), 17.10 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

II . .­-~·­­<¤<<v:¤­­·-­~···-· ~« ·- - ­ ·-­-­·­~­.­_. . - ­­`,,.g ··­-·­-­-·­··­-­-·­­“ -·- ­,­--=~;i..·. I_ "¤Iï`I`;I
I i.“ .. .. , .. , _v ‘ Q I
Hai) .. • I . _ ­ . _ _ .
I I r£·*L«ä.¢EIá«Iè4,vL% vcmx, 30 w»vJ’:,wug,u•,g Be':. «·ewcI5 lüülwá
D1 I M ‘ ` Ia J ‘ ‘ ”II"° è '
J aan II z 1,1.4 Ga. 01-. mm .;mö’avw/ I«u.ud;«>I2u.Ivweu 32*:, -·¤.'!;-~ ACQ
ran II '
II Ixamz/u mb.
I W - ~ ,,«· ~ N I I?”~'III E " IIIII III
, I · ·. «,., I I _ _ IC. ~ .¢ - , ,,,/_ 4 II ~ »,-g ‘· ,..­’ j' ..j jwr vg II ·· ,;, ___ ¤I ZI /.,9..
° II“I IK ­ 7 I ` ïz·?ïI'€I `@M.§J§.1.. ,.,.q;4­ ‘ I I
I W2 IIIIIIQG. * ` I- IIIIII' II ‘ ­ ' - áy-%,%%, ¢?/' II ’I$Rèïè¤ I¢:?;‘Ilii¢#2zZY.i«z¢’4Z M/M uw
, .. ··»· ‘ I I . _ I . _ I I ' /», _,,/ n · ·’»­‘Z¤_;,£_ ­,·‘,··';”' _ ., I... I. "Z"·'çI» .‘­’;;>f"_ä'.·g
‘ ë F ze I *" ä“"" "‘{‘ TVT IIIIIIIIII=I<· 4-iv ’ [EI % ä·á?· ‘ . I‘I"1IUIII“ ·‘€'i·?’? E “?S».á‘z= I1£‘·/fvw
·· ·· I. I I / -,,, ~x · ¤ II ’·. ,« I ~ ,, ·s»­- xy I /0, , < ,._. , <4=­.;­ . 4 . I VIII T c' ~‘ , ¢Y.G· .--,.,- ·
I «I‘ N ~ ä M M 5 { [ ‘· ·/ , vl/~, ···· ,2%%;:c,- /·. . 4 ;;;;,.‘.;¢@;*­;,;‘ïêA«. [I!
‘ ' '.I, .­ ~ ~ à '»XZ«f ` II I · 4*. "ï ',.., . .3. oqw; vC’:C’?‘ . ;(' Vl · ··l I : ·"= · "· 'sïf "T . rv [
M I III à I { ... .mr‘ ’ ' »;‘» Z I
_ ,_ I:I·· . I ¢· = I.,;;_ . . I ,· ~· , y ., . ., « I 7- _j<_ ,. ,I I. ï @*5.- ..-. · uw g ’ ·
I I., I ; EU " ça ’I“I""7"“"‘I m=,,,.,;; . ·* -‘ '” IItsII"I¤I'.I JX = 1.;.; fil ' '
’· ’« ` -~ C. I 4%* mh ‘ ‘‘··‘ wêï I. «,- I' . · ’ .« ,,, #*4 ` V? ·;¥."I‘I·?"=ï ë/€ï?I..€’ L? ' ‘I‘
‘ ;, êïï ‘ · Xl > 4/ zw? .­ fi@ ·,&..€’»‘f;·~I§..»(!·’!YZ’= ‘ " ”¢*5ï%Ii'
I ··«~ -‘ * I · = I 5 III; I. e 1 im
Iç/N ­ W ·,,, , HV ä ./” yf. { / 'VlZL` _ ._;(1111¢,Jj4ezfg,» ?§‘§_E- I-, 1 , fun «.)_/_
I II ’ " I ( (4/{fik? 'I _ I I
- " U ` · ' “ ‘ ’ ""*“II· ’#% ¢ W- M ’ ’ ` ’ = ‘ . ’ W5-"'¥ ä· L- Jv: 2%,:,.
, M I I _` a XH 7*492/yjg //I U A ën; { A AK </ I . GE"
I I / `I x` E _ @7’i§`ï`. "T" H- /{J1/Il-¢IIII XV I
II ,« ., . - . ¤ . . I . II gg; ,7, ·, ~· , .· ~ - I I : III;
XYTT `. ¤’I’7/ www/Z al- Ii ” I `"" « ·//2% IZ ää».w?/ I XII" "`»’§%@€xI;` ‘
gr? ,7; YH I yr `A«<`“Z XXVIJF IIIIIIIIIII ,1/ I IIIII IIIIIIIIEII
Q; "!1·,«‘ I_(’O!ï4) 2/gig]?. Iig. · · I, I, I I' {@,{>‘?/ Im óèylg I I ­m]_ II II '%I1Il«,fI,7II/ jy 7
‘f{ q` N I ‘ Mïïcalëm <» za ez . II '- ,- ZI, ' y M<*?"’%ïï ‘ “"*’ ” { WII M1 «I
L -"+ ‘ w ` - ` ‘ "*/I "2,€*§ë.£ä~' wg M . W { .< N, ”/WEL? ="I.;vJ-=.%’?>
I $1 -I III - XI/H7] ,2_p,¢h ,,¢,L/,,2 L4 ·I;,ur«E@;% ?, ’f/ ¢" óxáänyê g “ ,
I . “”·"£7¢’¢ m=m>;;;«·· 11 E TKHV XIV I I"
III II ·,I `· .. ., I .7, -,,,,, · AI
I ,1I II x. I.,» « vr Ii" ‘j•; A',/ _ Wgy , " , f «,çi,_’;;‘ ;,,; » y I
mz ,y$.,7., .!lL¢m, /,,0oy vz EI J ‘ n, R (7 _, ‘ á _ II_ <§cK¢m[.I van ·I=«­40.
* ‘ _.,>ï Sv ‘ xy X X "· ” W 3 ‘ / · / XXXV I II ’i,,à’?"%*-M
gä ?‘I§#êï@I W I M.- III ~
I ` W Idil ?/§_;;;2%«zT[ wyrluwt ` ^’ ””/I _9,,,­.I,;,,;1,
’t’á,@7'/ I. m' I "I` ; ‘ ^/Hvälz/à4'd,_I> I 1 "" "'
v .. •_ 114.FL. ,
vg "‘ “ ”· §"”‘W~° "‘* ""”<9" ¥**«#~ «#=2 am
--’ ~*= J -/ ¢v2zwzma­.»­ llQ7‘ 525..4,,2 - ·· · . ­· · . ·
I _ III I , ' AW III ('IJIJ ZEIJQ CI //1) ¢l4lJg ¢//){4
jr ¤`:"·~ "V . ëlz _.·4 4‘,!" _
I’t»/I _ " ‘~ __ _ è ` «»¤" ¤>~g1"Y;g ç _·: eq
XK .?=I· f ~-.~ Imm " I `
4";¥‘ ¥I ` `I` I 6vl¥.¢¢hu·y¢»1zá€2§,§;j䧧‘IIä?)<§
: f I` la¢b3¢e9«(7wvIE‘1zdm] - I ^ ’I
" ^ t«{y«·rz« Carxuraàz,
L ,•··’. $ Y D Y ‘ Y
______ _ I <~·)ILLI II/~^«’z1III ‘bI)LCIcI
s · 4 ‘ I
. I $,5 ,_,1`»,, wl, In «Ducz..~m‘Dc «u~II.c1m PI IJ.
( ` Is L • .
Jäzmá ZE, ‘ ‘ (V ,7 II
ik 7
. ’ V w • 1 •
--~----- ··--- ---------------·ë£--~----T--­------------ III; - I ,m -- -~~--III (0001-·•xcDv van ycw I$i`JII«:·~~/­‘~I LL ën.; ct
.;. ‘ ‘ | I I I I ggIII?ZïF0‘#b= 'I_ I
.Il I , _ I 1 V I.
II Q = I Q Q g wt 9 =
`ï I I I I I I ‘·‘· Iv" ” Y I
` . I‘ ICF I ;> _;__II - .·« · I x
I II Q I 1 I W W WIIIIII
. · Q I Q I ëwäg. I I
1 1 I . IT- .@IIïgIe~.;@»;III §
I [.. I ~ïï_III <%¢~·á4
I © I ‘ IIIK@ IUIIII II I II
I · .-.-. _I -5 I II, _ IIï:ïj Ii III I I
· ‘ I' . I J
I I I I III I* I .
I ; nu I ·: I··O / W: ‘
· I II¤ï ; i III \ I II I
. IIII . ·ï I=‘·O I Z3 5: ‘ 2
I I I V · I
O I Il ­ I I OI ‘ · I .
I..._...*. .-.---*-.-...-- .- .- ..-,- --.:2 , :m-.-.I EIII I­ , I
I 8 I IV IO I »: ‘*# *""*" '· ‘
· Q Q I I IEI I‘ O‘·‘ I ,­--- .--- li- -,­-AI I '
‘ I x I .' ` I
I I I II' p III I II
I Q © O Q I III-- O‘I‘ 4 rw · I 1
I _, I II II ‘ IF · I? I
I ···-·­--I­­­·..­/ I ;"­""·I-v:;TI·I j-; §äl""···I-I fulp I: I
. I · ·’ _’ · OI _‘ ‘ " " .‘"" W .
I C ,4 I Q I 1 I,4 `II III , AI`--- .­­- ­ ïï --. I ‘ ‘
I . ,~~ I ‘ II@I I‘¤m;w§_II IO ·· ‘ ·I
1 I ' I 'ïn ? ‘ ‘ ` " .- ’ .
I C = U C I ‘ I OII · 7 «‘ · I
I _ ' I ·I _ _____` I ‘ I ` I I ,
, I I . `.. III ID I" I· ~%·‘
I (D Q `I I C C) I OI? "
`/ I; J ­ I @ä*ä‘I;<»>v sVg`ö` 5 JO
LT ___.____ I_,_ _ I_ _____ I __ __ _ _ _ __I___Q .Q__ _ _ï§;q.III%$g§I¤ ^ Q ^ 01*-0- TV`- ^¤· I
«ïT#­ *4* --- - · -- ­ - I-- ­-M2"-I. - . - - . .. --,---I;.;iiT;ï; ; ‘ W ‘; II ;
H,II .r
II »I,III
NE,. UE MATEN ZIJN ENG./UETEN EN UUIMEN.
jy? .‘ ,67//?·’(a'Y{ .