HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 95

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 16.71 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. _ Y Y rw vnu ,4 >V>_ f____-. .­. hv---­­·. -­ .;. -.1è
[ V •
1
/)/1/11/ /.
· ,4 /3/M?-|A'|lf·|7%7ï /Y)/?7` AZIZAIILIYZ .

_ 0«·rvzï/gizgzxhnrl nml hun/«·n m«·1·ing· vn lrmxswr L//l
7 /{W/L,
A$Y¢'IIl(@'('Zê,"/ L.?(//A _ , M _
WML /%v/n·3v·«n«/ /.~.’//0. l W E Vwïëw V "tT__1,
«/ _ fp Q ...4;;,, ..1-- zu., V al., J ;> ‘___
.. . .. .. .. . .««« Mm __, ___ J _!*-:­=-r:::fïäT*·r:¢:r-·§? Y i- .
ti ..i*=;., « .1 2 Vw ‘‘‘ *****1 " ‘‘‘‘‘‘’‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘`‘‘ F4 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ * * ‘ s 4 ë ze ‘*ï`1..¤·» "W W,
­ëz =· U W êäa ‘ ¥ ¤= ïïë .E «­ ‘ I i H M .,.. 4
·` ïïï ` ï*"?" Wïïï" " "`ï`ï"T'l i Q i l : ä
§*€%`r“";" Q .jQ***"­°"f §QïL;,§f.. Q l ï r W U
L;.;;1; L.;J;.,§;i;;1i‘--L .S ï`5ï;:fC.;L“.f*ï i' ’ L mz ...- » »AA­ -- -------- MEM -----·r~ ·~#·¥” ~· Q K; s *
, <.~ ,.3 :0.`g ·~ .ï · _ l · > " E w
"E‘ Qïïvïïo ‘H‘· « ·;ïa*«/*ï% * · ‘ E
ML 1 =; ;=1 · = i. ~ gi-­:-·; ~- ··«····· · ···# ··**- ····~A · · ··' * ··‘A· * 4‘··’‘ *z*= 4*‘‘‘‘
KJ; wv. .;.;I;5». ;. ‘ 4; ,;, ..31... 2 E ë ` E lg ,, M __, ..;;-i .
V:·· · 4.. T ·"u ··’·· * ·»··A * =g · V
l-;j`E‘ ~ * T . : ‘ i A;______ _____,_;_,__2__;____J"LTQT;.-...L..;...._.-....-.;...­.­.­­ ­’
’ ', «. ‘~ · Li HL. ( 1 ` .. J ?**ï?**`*"*·’ï*‘A`Y€’*E"· `’`’ * *3* '* F l ‘ /,·.·,·,·.,«,‘¢,;,_,,,·o.,,,,,,,.4 /m”1«·,, •·m·,¢n$·,·n·ku,«.««·/m/v.
. _.:"’· *· _ « ‘ ': y «· ;Z ‘ * ` ,.-
ä *·····*·** *· *‘ï * ··"’` *· ‘"‘‘ 1 ‘‘‘*‘‘ r 1 ‘ "" ‘ ‘ L ‘·­­¥ ---»--· -= -- --¢--»>---~- ~‘-­ · ·-·~·· *· ···· =* ** 1 ï / .,.
y . .,.. . ·/3*1** ·· · ·· rg *• * ···»» * ; ‘··’ * ** * *: , , W
A 1 ` lb' w L- ....... ~ . .:...’. ....... I ......... ` .... ‘ ..... ·­ .¤­ ­­ --­- . = ä
I , ,/iii;-ïï -----~- F-·--1 -·-·Y······ ‘·* ·····‘· 1**+ ‘ *<* ï* ******* · ***‘‘‘ * F , ,,- ’ _,_ _,_ çv
/)muss11(·rá·.-//f /:..’//0. ( ­­.g­­>·Fï-­­­-;--g­-­--·!r-­----ç-­-·-­%·-;+···-*-··***·*·*3*0 "'*‘ "’*‘ h '”" _/»F_,__ __,_
NW "€‘ ; .x.1.;...L ..". ..... ïï.ïé1£»«ï­. ­~.> ïï­·ï»,.I~ï-ïY V)/> > J F L ‘ `ëW1ï‘¥‘1ï‘1¥ï‘*1hW>f' i§TT" " ;ï"‘ï“`i`· ‘ïT1WT’¥Tïf
»--·--~~­~~Y-·vv** ·· ‘ x · , « , L, , ., =¤ ’: ¢ !· Q ~ H ·v·:= 5, 1
, _ * ' " , . , J ." J?-ïï? '-§§· - -?·*€*··* V * * * ë ` « ' ,§ _Z,__ 3.‘.$;g.;䣑=‘I12z@
“ .=·. d ..,. ; _
,1.4; .*.-*3 .*-» ·-., . ; .-: ]-j#`"Llï. <?;;;i`.-,,;;..·% ?*>*¥‘>%¥-%-+ï" ' `1;'**¥*·+**ï**ï*** **** ** i `ï
~ *· ; ~§ ï 1 · ‘ .// ‘ 2 ^ë=¥=~’ E ä ’ `
­‘`` -: ‘ E X ’”%' E // ä ë ·
* 1=;?£`iJ..,.... , ** ;;;,1 7 F 4; z. *2 =<*2= · :_;_:,’;£,`_,j«g_ ,, ____. .3.x= ..... · ...... yn ...... . .: ..... /. ïzïïl- .. 2 ' «
· .; L ,/. ..-J+*­=***‘ *" ,/ ' a · = . .‘ « ··‘ ·1. J; 2; kb - » ·-
· êïf. “" E1 H£"’ w • ’/ ë e ‘. F.­> ' ` F *? *< **1 **”;ïï‘ ‘**‘ ‘ '
ë 2*, *~=*== ’ ï 1 1 / .` " '’ " '`'" "” '"'`
’·· ' ***· "”ia,** ** » LJ · . . 3 ïï ï .
­ _ . ; ` 11.....;... ...·-....v......<. ... ..- ·
· , Y; * ‘ `" /lx
‘·*·f­ï" 51,. 1 ¥ ; /":·g·<[ ~'_
..;7s·, g E 1 ;_ . I
- ;·u­»L ­: «:0ï¤.Iï ahw . . ....2,.;,;. ... . ... . .2m;. .. . .. .
*‘ "vnï: _"i-wwh ` **** .··**· * '
. J ‘*** ` .2 .§‘{ v. _ F" ' h I ` " ' / E /)m1nsv1«·rh·/z`/"LY//O
/)«w1¢s’1n·«/«· ('/J /:21///. QV';
uw jï§ï*§ï;ï* E ` T . . ` ­
` 1 J ` Y .%.. ...‘#..`... ..; `;`.> ïlTl"‘T‘ïï’ï *¥ï~¢ï. ,;Z.;;,,{._. ·‘ ..-. * W _. _____ ‘
w ,. * Q _ I ‘= " ‘ ¥‘*****gig;.i*iï;.ï2,Q­.ïI.Zï:ï§E*'*ï;;;;1.;g.2.;;* *ïïz;·5;:,j"iï2;3 . ‘·*` .-.*3;. .r'v ; ;. .~·... T ·-*-<-*;;.;-.. `
_ * . ‘ . . . e ‘.‘. · __ . -‘». s. *.·- ~· · .. ·· ^ ..... -;..;­«·;**;·; M * "*"'""""*~ï/’“ '
* N ‘ _­ " {TW, ;.:"* `’'" g. ;.;ï·""`;`f_ff_`,"‘?'e ; a" ``”> _ = " ` V 2*% · * · iii? "**’ “*·’-$1** `**''* *“'”" ‘ `.
‘ ¥ -..**; ··;ïä>;u 4, _. Q jï . . ;ï .. 1
‘’‘. NK ..1; ....2..-,. i -, ¤‘....--, ..... L 2.
1 “"“"'E1‘:‘!**"!§ï5;£j‘?£~_', ` çlln v Y f ä ;?*w~;x‘·,. ' . ë R
1 « » nx Q , ;,1;` J . `. . Q . I. ..Eï.«`
Z ~-- ~·­ ~- gi J ;.;!EV;_ ·*Q‘ * . ‘ r*@ O, * ,. ., Lg ,.... . .... .. . . . ·:.·««· · M *
*­--­-­ï---· ., ç, ‘ .­ . ¥;~
; ‘ J Q jg {Q F') ·-i
` ;, - =*át£..;.g _ Q) © ’·‘ï*§_ Q %‘:€¥.*--.. .. _ , .
;._. wl ..-v..L..r °. W ». . .~=. . . E ‘
" .- .,;. I? .;.., ,... ..3. ­ ‘ " ` ” 7b//¤b7«~·«~«­