HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 91

JPEG (Deze pagina), 545.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

»­ {nl Ywïïjle-.~à`-;j­-__·»n I W 4 Il Y 1 ­ __-,««j-~__4__ (__> __·;fï"<_’_Q‘_”:_f/`ï:",Y Y ,,, N ïT.~· ”- · w YA 3 Y

l
85
die van dus minder ruimte voldoende is, zou de prijs ook hierdoor
zhtêr de vermindering kunnen ondergaan. U H y
gedeelte ·Het zwakke punt eener kazemat blijft altijd het sclnetgat,
inch. niet alleen omdat de tretïendc kogels daar minder tegenstand
ltsgring vmden, gelijk vroeger reeds rs. aangetoond, maar ook omdat
dd met de stukken der liardijzeren projectielen die de wangen treffen
BH met door het schietgat in de kazemat dringen; daartegen zou men
{ Cuba- zichualleenndoor schermen kunnen dekken, hetz1j van touw,
msmnd hetzg van ijzer.
kanon Het minimaal schietgat vermindert dit gevaar wel, maar
H, Genc neemt het geenszins weg.
1, ZOO Ten opzigte van minimaal schietgaten, moet worden
g VOL opgemexkt, dat daarachter wel van voren ladende kanons te
gebruiken zün, maar dat van achteren ladende doelmatiger
bü hat zijn, en dat de rigting moet geschieden over een vizierlwrröl
5 Gems voor aan den kop geplaatst.
(geding Het is duideluk, dat. bij het vergrooten van het veld, het
nadat schietgat zwakker wordt.
26ste)
`s Gravenhage, den löden September 1868.
31' bg-
lat, te DE BRAUYV.
ut zal «
over- J. H. KROEYIHOUT.
I, zoo
al bü
ligter i`
n.
p3I]t­ j i
er als
G ge- I
land- -
elxeel
door
tarop
vl en

M
li
li