HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 89

JPEG (Deze pagina), 540.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

Ww" N M w nl Y, Y ­­«­~­­- -·-- -·­--· <~-····‘·" ^ M" """’ '”"'l' "" k [
‘ 2
W
83
‘ De twee steunbalken V en W zullen ongeveer 3500 ponden
wegen en de dekbalken op de kazemat ongeveer 10,000 ponden,
te zamen 13,500 ponden.
j Deze balken zün allen platen van 1 inch , even als de voering-
j platen der gewelven, die 5000 ponden zullen wegen.
1 Al deze platen alzoo wegen te zamen 18,500 pond,
`I ad f 0.25 .............. f‘ 4,625.00
l Metselwerk ............. 1,375.00
ll Te zamen . . i` 6,000.00
I l Deze som bij de reeds verkregen i` 13,000.00 tellende, verkrijgt
men tot totale som der gepantserde kazemat travers f 19,000.00.
Deze prüzen zün gebaseerd op de navolgende in Engeland
verkregen opgaven (alles in Engelsche maten en prüzen).
Vergelijking der kosten van pantseringen per lj voet.
t 8 inch plaat, wegende 320 pd. per ton £ 35:£ 5- 0-0
2 J) )) D 1) 7) C
Arbeid ......... 1-10: - 1-0
“ £ ï>­1e­~2
. 6 inch plaat, wegende 240 pd. per ton £ 30 : £ 3- 4--4
` 2 » » » 80 n » 24 Z O-17-2
Hollowstringer, » 80 » » 16 : 0-11-5
· Arbeid per 160 pd ...... 3 : 0-- 4-1
j U ° £ 4-17­-0
A il De 6 inch plaat met hollowstringer kost dus per ij voet
” ill , minder dan de 8 inch plaat £ 1~1­-2.
F
ill i
l