HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 88

JPEG (Deze pagina), 579.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

il
V 82
li? Ten einde de berekening gemakkelijk te maken wegens de
n Engelsche prüzen zullen wij de afmetingen uitdrukken in [J
ill °: Engelsche voeten.
l De [J 0 ervlakte der schi`f bedraa t 150 C] voet, waar-·
j 4 PP J E
. z .. van de buitenplaten eene gemiddelde dikte zullen hebben van 1
vg 61/2 111011. P l
Om thans de prijs van de [jj voet 61/2 inch plaat te be­ l
j ' komen en niet te gering te schatten, zullen wü die prijs afleiden
uit de volgende bekende opgaven.
De I] voet 8 inch plaat kost ...... f 60.00 i
Q De [1 voet 6 inch plaat kost ...... 38.60 ik
Waardoor men dus kan komen door bere- l
kening tot die van de lj] voet 61/2 inch plaat.
li De U voet 6I/2 inch plaat alzoo ..... 44.00
ii De buitenplaten komen dus te zamen op op
150 [1 voeten ......... , . . 6,600.00
ul De [1 voet hollowstringer kost ..... f 7.00
De [J voet 2 (een inch) platen kost . . . 10.50
l
Te zamen . 17.50
Deze bekleeding heeft men tweemaal zoodat de [1 voet be- li 2
kleeding kost ............. f 35.00
De vierkante oppervlakte der hollowstringers, zünde 150 ;
lp, I] voet komt dus op .......... f 5,250.00
Hierbü de platen .......... 6,600.00
Te zamen . . f 11,850.00 p`
Hierbij te rekenen voor de versterking aange- i
bragt rondom het schietgat ........ 1,150.00 J
I? ._......._.
Totaal . . f 13,000,00 i
ll
W,
f•
ll
l
li ‘
l
li Evi
­z;_,:_ . e, . 1 . e