HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 87

JPEG (Deze pagina), 682.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

t.
,3 · l
.3
. met teakhout gevuld en hoog 0,177 el (7 inch); deze rij U­ijzers
is door twee opeonliggcnde platen, elk dik 0,019 el (3/_, inch),
g gescheiden van de daar achter volgende staande U-ijzers
g van dezelfde afmeting als de liggende rij en insgelüks met
L teakhout gevuld. Achter deze tweede rij staande ¤'J­ijzers is
eene plaat dik 0,044 el aangebragt.
Rondom het schietgat zelf echter is de liggende rü äJ­üzers
vervangen door eene pantserplaat X, lang en breed 1,35 el,
dik 0,1778 el (7 inch), terwijl de zijwangen bestaan uit twee
zware gewalschte staven Y lang 1,32 el, breed 0,26 el gemid-
deld dik 0,34 el.
Zoo als op de teekening is aangeduid zijn de verschillende
lagen waaruit de pantsering bestaat onderling en tevens aan
de twee horizontale steunbalken V en W bevestigd.
Deze steunbalken bestaan uit, met teakhout gevulde, üzeren
balken; welke steunbalken op hunne beurt tegen de steenen
regtstanden der kazeniat leunen.
De pantsering steunt van onderen tegen metselwerk ter hoogte
van 0,16 el, en is daarenboven voor het onder het schietgat
liggende gedeelte gedekt door de voorliggende borstwering,
op züde tegen de gemetselde regtstanden ter breedte van 1,20
el, van boven tegen een balk en tegen beton ter hoogte van
1,40 el, zoodat de vierkante oppervlakte van het zigtbaar ge-
deelte der schijt aan de bimzcizzgjcle K L M N. 3,00 el?
bedraagt, welk gedeelte nogthans gesteund wordt door den
horizontalen steunbalk W`.
De dekking der kazemat bestaat uit l­balken, Loodregt op
de as der kazemat liggende, waartegen steenen gewelven
ter dikte van 0,44 el, gevoerd met eene ijzeren plaat, zijn
aangebragt.
Deze balken zgn in het geheel hoog 0,50 el.
Op deze dekking is eene laag beton met eene aarddekking,
ter dikte van 1,50 el, aangebragt.
De inwendige lengte der kazemat bedraagt 7,00.
; De breedte bij de pantsering is 2,30 el en deze vermeerderd
, tot 5,00 el.
ll De hoogte bij de pantsering is 0,75 el en deze vermeerderd
tot 2,30 el.
0
nl
1 .4 ~~ t gg", ,’__,___ ,