HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 86

JPEG (Deze pagina), 735.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

{ '· 80
­ i
W i .
t S hunne tegenwoordige lengte behouden en de iniddenraanibulk
i J 1 cl daarachter uitsteekt.
al Bh Schuman`s afliuit voor minimaal schietgat is het raam' l
slechts 0,94 el breed: er zou dus in dat geval bü een breedte
p { , van 5 el voor de kazemat of meer recul of een greoter veld K
g). pg kunnen verkregen worden, of wel de kazemat zon smaller
p): kunnen zün; zü zou even als boven rekenende in plaats van
Y 4,5 , 4,3 el kunnen worden,
zullen echter eene breedte van 5,00 el aannemen voor
3 de kazemat, omdat men alsdan een gezigtsveld verkrijgt
van 60°.
A- Wvanneer men nu aanneemt, dat de kazemat eene declinatie
van het kanon moet toelaten van 5°, dan daalt men op elke
lg it 3,00 el lengte ongeveer 0,25 cl met de as van de ziel van het
pi kanon. Voor elke 12,00 el lengte daalt men dus ongeveer
E 1,00 el, en nu verenderstellende dat de as van den vuurmond
E E 6,00 el hoeger 11gt dan het maaiveld, zal men dus op een
Y k afstancivan ongeveer 72,.00 el het maaiveld kunnen trelïen.
l «, De dikte der borstwermg op 10 el rekenende, het buiten-
;'· talud op 9 el, de bermbreedte op 2,00 el, de breedte der
43 graehïgop 44 gl, te zamen 65 el, zoo zal men een behoerlük
; ,p vuur unnen rengen op den bedekten weg van het werk.
Wat de elevatie betreft, deze hebben wij als voldoende
çi gesteld op 6°, omdat men in dat geval nog vuur kan brengen
«! op een afstand van meer dan 2000 ellen.
E Zoo als men echter zien kan uit de lengte doorsnede over
de as,l ka? men aan het stuk des needs nog eenige graden
.i », meer e eva ie geven.
‘ï, Tusschen het bedemstuk en den vloer is bü de hoogste elevatie
1, nog een afstand van 0,8 à. 0,9 el beschikbaar voor affuit en raam.
Na alzoo de vereischten der kazemat travers te hebben vast-
gesteld, zullen wij tot de constructie overgaan.
, t De pantserschüf bestaat voor het gedeelte PQ ter hoogte
ig; van 1,80 el en ter breedte van 4,50 el uit eene pantserplaat
ter dikte van 0,1778 el (7 inch), en voor het gedeelte QR, ter ï
hoogte van·1,35 el en ter breedte van 4,50 el uit een pantser- `,
plaat ter dikte van 0,1534 el (6 inch).
Achter de pantserschüf bevindt zich eene rij liggende ET-ijzers
tt:
ni L.
gt) I
tt
vl.; e . s ~ 5