HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 84

JPEG (Deze pagina), 632.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

`
i
Eïs 78 K
i .ä De fabriekant van het Millwall Shield neemt 4 soorten van
9 ë pantseringen aan, waarvan de lste soort tegen gepantserde
R ` E schepen met zwaar geschut zal moeten dienen, als:
E t N°. 1 10 inch plaat en twee rüen van 10 inch U·»ijzers.
lr ` » 2 9 n v » n » in 9 71 n
T sa 3 8 v » 1: » » » 8 » »
1i M 7) 4; 7 D )) D I) 7) N 7 U 37
nl
E De eerste ri' U­i°zers horizontaal; de tweede ri` verticaal
. J J J
li geplaatst met twee tusschen- of voeringplaten tusschen beiden
_ en een plaat aan de achterzäde, die bü n°. 1 , 23/4 inch dik moeten
X zün, en achtervolgens dunner kunnen worden tot 3/4 inch.
De te bezigen bouten (de Parsons-bouten) zouden zijn bü:
2 en
.
l N". 1 van 4 inch dik.
wl xx 2 xx 33/ si n
I, 4
g lt n 3 xx 3ï/2 » n r
n 4 » Sl/4 11 v In
v «l ii
Na deze oppervlakkige beschouwing der pantseringen voor {
gä ;_ landverdedi ing, die nogthans in voldoende mate het stand unt
l g P .
; aangeeft waarop zich dit onderwerp thans in Engeland bevindtg t
Q [ zullen wij trachten een project op te maken voor eene kaze- i5
Y mat travers.
py;) Wij zullen daarbü de zoo even genoemde schijf n°. 4 tot «
4 rondsla nemen en ons dus tot eene antserinv met hollowe
,,. E E P C
ll stringers bepalen, omdat de laatste proef op het Millwall Shield
de beschouwingen boven neergestold, die aanleiding hebben
I if gegeven tot de vervaardiging van dat schild, niet heeft weerlegt,
maar door de unsti e uitkomst ze eerder heeft bevesti d,
A F S S S
terwül de groote veerkracht van deze pantsering blüken kan
4 uit het 3de en 4de schot bü welke het projectie], tot op 9 en 4
4 el, werd teruggeworpen. l
Ii ‘ l
rn
l' ·
äl
lï W
ll
5 »
i l
J l
l ïl ·
l in
vïgre n, c n i · . e- e ~- "