HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 80

JPEG (Deze pagina), 729.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

I

s` ?
*‘ 74
,
li; Wij hebben ons dus genoodzaakt gezien zelf een ontwerp te
gij W maken, waardoor zoo al geen ander, dan ten minste het
` {I voordeel zal kunnen ontstaan:
1
X jl 1°. van de aandacht te vestigen op de bezwaren die aan
j l, het daarstellen van der eli'ke inri tin en verbonden zi°n en
i ,, g J 3 S J »
j lj; vp 2°. van hare kosten. J
j Het project zelf heeft geen andere waarde, dan dat het bij
j eventuele onderhandelingen met een zaakkundig fabriekant,
xl als punt van uitgang strekken kan.
Y . ­»
· Alvorens tot het project zelf over te gaan zullen wij een
,§‘ oppervlakkig overzigt geven van de gronden die geleid hebben
ii tot de daarstelling van het Millwall Shield met holle achter-
Q bekleeding, in plaats van die met massieve steunen , zoo als
1 die voor Rusland vervaardigd zi'n of ook in de Breakwater-
D J Y
¤ tbrt kazemat zijn aangewend
De directeur de1· fabriek, de heer Hncnss, die de pantseringen
i voor het Russische Gouvernement te Cronstad geleverd heeft ,
,g F is ook de vervaardiger van het Millwall Shield,
l ¤ De aan Rusland geleverde pantseringen hebben eene massieve
i? bekleeding bestaande uit blokken gewalscht ijzer, 12 inch dik,
voorzien van zwaluwstaarten van 3 inch, waarmede zü in
A ••
1 elkander grijpen en ook vastgehouden worden door achter ge-
‘ plaatste verticale steunen en scheren.
_ De Russen voorzien ze van een dunne irontplaat, hetgeen
i · door den fabriekant minder goed wordt geoordeeld.
·­; De ijkeren blokken zijn gewalscht, zoodanig dat de vezel
E g loopt als in onderstaande üguur is aangewezen:
l " ëc=J’ ft", CT£·*%§i=§#ï§i>;§ï‘è;:A ~°<ë*ê
.2l%ï`·§s [ iii Yïï
A r , ·f-"iQl~ `· ~ `»x~ï**`>ï`êï`>ï&‘.>¥§§;$E
E ~
V ,« "'ï‘ äzwiïï/’
jr j·< zei:-;3s;§§ïé
Q ”Z r
E al ï;j`\‘t¤V~i»jj~` ~ `\
i . _,,__ , r:··­.;~:;§j
jl
l 1
l i
lxfip · i
`Vgf _ __ 4___ _