HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 686.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

E
i
E

2 j
groote platen aangobragt. De 2de en 3de rij bestonden grooten- ;
deels uit platen die slechts 0,42 el (16,5 inch) breed waren l
(planks genoemd); de middelste stonden verticaal, de achterste (
waren horizontaal aangebragt. ‘
De tweede rij bestond uit » planks" behalve in het midden _
der kazemat, alwaar eene breede verticale plaat was aange-
bragt , waarin zich het schietgat bevond.
De derde rij bestond uit horizontale » planks" behalve het '
gedeelte gemeten van af het midden van het schietgat naar
beneden. Dit was eene horizontale breede plaat. Een en ander E
is zigtbaar in de figuren 1«-5, plaat I.
Deze pantsering steunde tegen de later te beschrijven verti­ .1 i
cale staanders.
Tusschen de 2de en 3de rij »planks" bevond, zich eene °
plaat van leder en tusschen de achterste platen en de staanders
waren insgelijks strooken leder aangebragt. Het leder had
ongeveer eene dikte van 0,008 el. (
Fondamenten. gg

Te Shoeburyness bestond een fondament van graniet, waarop `
vroeger eene andere kazemat gestaan had. Men heeft deze
fondamenten gebruikt om er de kazemat op te bouwen, doch aan-
gezien zij daartoe niet volkomen geschikt waren, heeft men ia
in den linker regtstand ijzeren staven a (tig. 2 en 3, plaat I) (
aangebragt, ten einde dien regtstand beter te verzekeren en
te verbinden met de fondamenten. (
Oppervlakte.
Ofschoon voor de ellipsvormige gedaante van het Breakwater·­ v.
i fort aanvankelijk eene pantsering met gebogene oppervlakte was
l ontworpen, heeft men aan het pantserschild eene platte opper- 6
vlakte (zie fig. 1, 2 en 3 , plaat I) gegeven, om het beter op ‘
, de bovengenoemde fondamenten te kunnen bevestigen.
l Dientengevolge heeft de constructie van de bovendokking
) insgelüks eene kleine verandering moeten ondergaan.
l
( (

((
2 . H . · ~ "«.