HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 78

JPEG (Deze pagina), 633.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

­ . tl
11 ‘
x '
1 ‘
1* 1
,1 V a
ill ‘ V;
{ 72
0 al r _
, 2de sc/wt, Gewoon glashard vo1­puntprojeetie1. Een indruk
{gi N gemaakt ter diepte van 0,216 el; eene kleine bult op de
N aehterzäde. A,
l z_' _ _
3de schot. Idem. Het projectiol bleef 1n de plaat zitten, l
1 terwijl deze eene doorbuiging verkreeg.
_ al 4de schot. Granaat. Een indruk van 0,186 el. De plaat `
{ boog door, het projeetiel vloog in stukken welke ruim 100 el
1 terug sprongen.
:1 `
E 5de schot. Granaat. Een indruk ter diepte van 0,146 el;
i de plaat kreeg geene verdere doorbuiging.
1
_ 6de schot. Granaat. Een indruk van 0,166 el, nadat eerst
1 g een der staanders vernield was.
«|
,1 l 7de schot. Vol-puntprojectiel. Een indruk van 0,268 el.
lg Aan de achterzijde een kleine bult zonder scheuren. 1
V1 · 8ste schot. Granaat. Een indruk van 0,21 el. Idem. V
1 1
lä‘ gi 9de schot. Vohpuntprojectiel, Een indruk van 0,20 el. Idem.
1
i 4 Tegen deze plaat werden op den 5den Junij andermaal proe-
1 ven genomen, en wel eene vergelijkende proef met eene andere
i plaat van eene zelfde dikte, doch bestaande uit twee stuks op
Y-j i elkander bevestigde platen, elk dik 0,127 el.
De eerstgenoemde plaat kreeg de volgende schoten.
H1 1ste schot. Armstrong-kanon van 0,225 el; gewigt puntpro-
jeetiel 113,016 pond. De kop gerend met een straal gelijk
[ aan de middellijn; lading 19,35 pond; afstand 63,98 el.
nl De plaat werd 0,40 el van boven getrotïen; het projectiel
E sloeg door de plaat heen en had scheuren benevens eene kraag
f_ over oeneoppervlakte van ongeveer 0,60 el.
`1
:1 2de sc/zot. Gewïgt puntprojoetiel 113,05 pond; lading 16,65
j' pond: a1'stan«l6$1,110 el. De plaat werd 0,52 el van DOYOH `
< .
1
E
1
1
l__