HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 77

JPEG (Deze pagina), 646.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

il W .
w .
i
( x
( 71

Aan den bovenkant van dezen ring A zitten aan weerszüdo
twee omgebogen oogen bij wüze van handvatten B.
Door middel van twee stevige draagboomen H , waarom een
ijzeren band E zit voorzien van twee gebogen lippen G, kan
men dezen ring A bij de handvatten B openen (zie de gestip-
pelde lünen in fig. 1 en 3), zoodra het projectiel P in den ring
Y' A gelegd is.
Het projectiel P wordt door de klaauwen C in evenwigt
gehouden.
‘ Zoodoende kan men naar mate van de lengte der draagboo-
j men H het aantal dragers vermeerderen.
1 Aangezien het projectiel langer is dan de klaauwen C (zie
V] fig. 2 en 3) kan men het onmiddellijk een klein eind in den
vuurmond brengen en het daarna terwijl men de toestel ,
horizontaal houdt in den vuurmond schuiven.
Boven aan den ringA was door middel van eenen bout een
oog D bevestigd, waarmede men het in den drager geplaatste
projectiel kan verplaatsen of ophijschen.
( ä
i
i 15°. Opgave van de uitwerking tegen eene gewulschte
plaat ter dikte van 0,245 el te Shoeburyness
; op den 13den Mei 1868.
Tegen deze plaat werden 9 schoten gedaan met een Armstrong-
i mondlading kanon van 0,175 el, met een puntprojectiel van
53,21 pond en eene lading van 9,988 pond.
De aanvankelijke snelheid bedroeg 457,37 el.
De afstand waarop gevuurd werd was 63,98 el.
` De plaat was niet vastgemaakt noch aangevuld; zü werd
overeind gehouden door middel van 3 stel in den grond inge-
gravene houten staanders.
1ste schot. Glasharde granaat van Scaly. Aan den kant
getreden; een indruk gemaakt ter diepte van 0,216 el; de
plaat boog door en verkreeg scheuren, terwijl het projcctiel
aan splintors vloog.
l