HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 75

JPEG (Deze pagina), 673.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

i E
es
van de kraag B, waardeer men in de gelegenheid is andere
A tanden te grijpen en de beweging voort te zetten.
Deze eenvoudige inrigting werkt uitmuntend; de stelschrocf
kan met weinig kracht verplaatst worden.
· De hefboom C bestaat uit twee deelen die in elkander kun-
, nen gestoken worden.
` Op dezelfde wüze heeft men eene dommekracht ingerigt.
i Deze doinrnekracht voor zware lasten, bestaat uit eene schroef
in plaats van de getande staaf en rondsel. Deze schroef heeft
, even als genoemde staafvan onderen eenen klaauw en van boven
­ eene vork met drie punten.
F Door aan de schroef eene zelfde inrigting te geven als aan
i de beschrevene stelschroet", brengt men deze in beweging
en hierdoor gaan klaauw en vork, welke zich om de schroef _
draaijen (dat wil zeggen beweegbaar zijn), naar boven of naar
beneden.

j 1.3*. Beschrijving eener horizontale stelschroef met
_ iiguratieve schets. (Zie plaat XII.)
S
Ten einde aan een stuk dat bijna in de goede rigting gebragt
is nog eene kleine beweging regts of links te kunnen geven
tot verdere correctie en zonder de staart te verplaatsen , dient
i de horizontale stelschroef`.
De tappen A rusten in de tappannen B, welke eene vork
i maken aan eenen hefboom CD die om eene verticale as in E
kan draaijen. .
Ten einde nogthans het gewigt van het stuk niet op de ver-
ticale as E te doen werken zoo bevindt zich onder aan de
tappannen een zwaluwstaartvormig gedeelte C, dat bij de
beweging regts of links in bronzen kussens I loopt.
De horizontale projectie van dat zwaluwstaartvormige ge-
deelte in een gedeelte van eenen eirkelboog uit E beschreven,
en in de horizontale projectie met stippellünen aangeduid.
Aan het andere uiteinde H van de liefboomen , waarvan do
armen zich verhouden als ongeveer 1:7, bevindt zich oen lip,
waarin om de punten L een hol l" beiwgen kan; deze d1‘aai«
i
i
á
^ ‘