HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 736.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

.2 <·
‘F’
ly ?
I)
xii Voor ventilatie was echter zorg gedragen door middel van
) luchtkokers, welke uitkwamen onder de gemetselde trappen
i welke naast elk stuk waren aangcbragt cn die dienen moesten
l om over hot plongó heen te zien.
l De zeer diepe en van eene conti·e­esoarp muur voorziene· '
‘ gracht was droog en had hoegenaamd geene verdediging. De 1
1 Q nadering tot de gracht kon evenwel zeer bernoeijelijkt worden _
` door het vuur uit het fort, aangezien de schietgaten zulk een
gezigtsveld hadden , dat de vuurlijnen van twee naast elkander j
l staande kanonnen zich kruisten ongeveer op de kruin van het =
g, glacis. Zoodoende lag het glacis geheel onder het vuur van 1
het fort, aangezien ook de helling van de zolen der schiet-
§` gaten in het verlengde lag van het glacis. pf
i Op de kruin van het glacis was eene doornen haag geplaatst,
) [ die het geheele fort als het ware aan het gezigt onttrok.
w ’ ë
l v
L) i 12°. Beschrijving eener stelsehroef ten gebruike bij zwaar
) geschut met figuratieve schets. (Zie plaat XII.)
.ï l . i
‘i‘ Deze stelschroef bestaat uit eene gewone vaarschroef A , welke
li l zich in een moerschroef E beweegt.
F' Boven aan genoemde schroef zit bevestigd eene breede kraag
B, welke kraag voorzien is van tanden 2, (fig. 1).
De hefboom C welke boven op de schroef zit heeft eene ge- 1
ï_ ringe speelruimte in eenen ring M (fig. 2 e11 3), welke op zijne
iz j beurt eenige speelruimte om de spil A heeft, voldoende om den
° hefboom C in den stand C' (fig. 1) te brengen, hetgeen kan
1 l geschieden door middel der scharnier N (fig. 2).
` ) Aan den onderkant van den hefboom bevinden zich bij al
‘ (fig. 1) eenige tanden, welke juist passen in de tanden van
’ de kraag B.
) Wanneer nu de hefboom in den stand C (fig 4) is, dan kan
y, men door eene beweging regts of links met zeer weinig kracht
de schroef zonder schokken op of neder doen gaan.
E Is men door deze beweging regts of links met den hefboom
zoo vor, dat men niet verder kan, dan brengt mon den hef-
boom in den stand C', om hem vrij te krijgen van de tanden
1

l
l
)) R
I
i Z
i_ rx