HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 73

JPEG (Deze pagina), 588.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

*1 i

3 r
i
z

1 M1 metselwerk, zoodat het ons toch voorkomt, dat men hij een
bombardement zeer veel zal te lüden hebben van scherven die
van terreplein, travers en plongé zullen afvliegen.
’ Het fort is bewapend met 10 zware vuurmonden, welke
F hoewel op 1·amen geplaatst toch door schiotgaten vuren.
Elk stuk staat tusschen twee gemetselde traversen, welke
even hoog zijn als het plongé. Deze traverson zijn allen hol `
` en zijn ingerigt tot verbruikinagazijnen , schuilplaatsen tegen
scherven en trappen om de gemeenschap daar te stellen met
· het inwendige van het fort.
i De schietgaten waren gemaakt van zware blokken graniet
uit Schotland. Hoewel men oppervlakkig deze constructie als
zeer sterk aanziet, zoo zijn wij nogthans na de uitwerking van
het geschut op graniet te Shoeburyness gezien te hebben tot ·
de overtuiging gekomen, dat graniet ook geen materiaal meer
is voor schietgaten.
Het fort had beneden de navolgende bomvrije localen;
6 localen, ieder voor 12 man;
2 id. voor officieren;
1 reinigingslocaal;
1 locaal voor latrines;
1 id. in de wacht;
E 1 id. » hospitaal ;
1 . . . ’
1 1 id. » bibliotheek;
1 id. ii keuken.
Deze localen waren allen zeer ruim en hoog van verdieping;
de gewelven nogthans waren geen tongewelven, maar hadden
een parabolisehe kromming.
Aangezien het fort hoegenaamd geene grachtsverdediging
r had, zoo hadden deze localen geen lucht of licht van de zijde
i van de gracht en alzoo moest het licht alleen van de binncne
· plaats komen.
‘ Q