HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 70

JPEG (Deze pagina), 695.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

7]:/
S « li
Ff
l l ll
S ·l. ll
. g l
2 64
< i
S Hoewel de overtuiging hebbende, dat de door ons bezochte l
l forten zeer sterk zi_jn en goed naar hunne ligging gebouwd,
2, zoo kunnen wij nogthans niet nalaten op te merken, dat de ·,
j inrïgting van deze forten de bedieningsmanschappen op don jj
M walgang nog al blootstelt aan de splinters en scherven van $5
l, projectielen en stukken steen uit het terreplein.
l Men schänt echter hier niet erg bevreesd te zün voor stuk-
. 3 ken steen, want men vindt büna overal nog beddingen van
_ . steenen platen.
«
j 10°. Ligging van het Ilreakwatcr­f01·t op de reede
V van Plymouth. (Zie plaat Xl).
ï ll
j De ligging van dit fort achter den grooten dam of Breaïcwater
l si is op nevensgaande litho-photographie plaat XI, welke over-
genomen is van de kaart der Admiraliteit in G duidelük
° aangewezen. rg
j VVanneer het fort voltooid zal zün, `zal het bewapend worden
1 I met vier üzeren kanonnen van 25 ton in twee draaibare koe-
‘ ; pels en 12 kanonnen van 18 ton. benevens 6 kanonnen van 12
`, ton in kazematten,
Het fort zal in den rug gedekt worden door de batterü op
j l het St. Nicolaas- of Dr·akes­eiZand, zie F, welk eiland bewapend j
j zal worden met 5 kanonnen van 25 ton en 21 kanonnen van I
g_ 12 ton, benevens door het fort Stamford, zie M, bewapend ]
jt met 6 kanonnen wat de kustdefensie betreft.
j Aan de oostzüde zal het fort gedekt worden door de Stad-
dombazttergï, ook, Bovisand genoemd, zie K: bewapend met 22 ‘j
,_. J kanonnen. l
jl Aan de westzüde door het fort Pic/cle­c0mble, zie E, met 42
l ' en fort Carosand, zie A, met 10 kanonnen allen van de
{ j zwaarste kalibers. i
De positie laat zeer gemakkelük eene vermeerdering van bat--
terijen op elken oever toe, en is zeer goed geschikt tot het
aanwenden van verticaal vuur.
ll De tot nu toe genoemde forten en gekazematteerde batterüen
jl zün de nieuwe in aanbouw zijnde batterijen, want behalve deze
l S ä
lj *
sl 2
H .
' K
I
) , ` .....