HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 529.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

UITTEKSEL uit het Rapport der Connnissie,
bestaande uit deu Kapitein der Artillerie
0. W. C. nu Banuw en den Kapiteindngenieur
J. H. Krtounour, belast met eene zending
naar Engalemd, ingevolge aanschrijving van
Zijne Exeellentie den Heere Minister van Oorlog
l van 13 Juni] 1868, n°. GO, P.
t
E .
i .
'l
i l". Proeven tegen eene kazemat , gebouwd zoo als die `
g `welke gemaakt zullen worden op het in aanbouw
g zijnde Breakwatcr­l`ox·t nabij Plymouth.
A Beschrqoizzg der kazemat.
E
Alvorens het ijzerwerk van het in aanbouw zijnde fort,
achter de Brea7cwate1· nabu Plymouth aan te brengen , heeft men
een proef willen nemen in hoeverre zoodanige kazemat bestand
zoude zün tegen de uitwerking van het zware geschut.
Dientengevolge heeft men eene kazemat doen bouwen op
het proefveld te S/zoeburyncss, doch men is daarbij eenigzins
afgeweken van de voorloopig vastgestelde constructie en is
daardoor geraakt tot de kazemat welke in de figuren van
ï plaat I is voorgesteld.
(
l
Pa12t.seriag.
De pantserbelxleeding bestond uit drie rijen platen, elk
van 0,127 el (5 inch), van deze waren echter alleen in front