HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 727.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

f jfïf Y
l
i 54
E uitstrekt. Volgens ontvangen mededeeling, zou zij dienen om i`,
. de harding meer tot die kern te verkrügen.
l _· De straal van ronding voor de punt ligt tusschen 1 en 1,5
l kaliber in.
J " Het buskruid vermeld als large grained rifle powder bestaat
i uit 75 deelen salpeter, 10 zwavel en 15 houtskool. ;
Het Pellet powder heeft eene eilindervormige gedaante in i
·_ middellijn 0,019 el in hoogte 0,0125 el met eene afgeknotte kegel- l
i vormige uitholling, waarvan de grond en bovenvlakken een *
middollijn hebben van 0,005 en 0,0038 bij eene van 0,006 el.
de lading wordt een papieren tussohenprop gebezigd, die
p . aan eene züde vlak en aan de andere zijde uitgehold is, zoo- `
V danig dat de dikte aan den rand 0,06 el en die in het midden i
‘ 0,03 el bedraagt. In het midden is de prop doorboord met een
cilindervormig gat van ongeveer 0,04 el in middellijn; of de
J prop die juist in den vuurmond moet passen uitwendig cilinder-
{ vormig of eenigzins kegelvormig is, hebben wg niet kunnen
i waarnemen; denkelijk zal hü eenigzins taps zün om gemak- i
keläk in de monding te kunnen gebragt worden. De holle züde
’ , wordt tegen de kardoes geplaatst. en dient met de doorboring, s
`» om de prop bü de ontbranding der lading beter te doen uit-
i zetten om de gas­ontsnapping te voorkomen.
p De proppen worden te lVoolwiel1 van geperste papierpap
1 . vervaardigd.
g l De houten affuiten waren van oude constructie; zij sleopten *
` bij het reoul over de raming die onder een helling van 7 tot 9
waren opgesteld. ,,~.
. het vooruitbrengen van don vuurmond veranderde de 5
‘i» Sleeponde wrüving in eene rollende, door het ligten van de a{Tuit
f aan de achterzüden op de znraambalken met een hefboom op i
ll rollen, waardoor ook twee kleine rollen, aan de voorzäde ge-
§ plaatst, op de zijraambalken begonnen te Werken.
i In het vervolg worden voor de zware vuurmonden ijzeren
j aiïuiten aangemaakt.
i Twee atïuiten bestemd voo1· minimaal schietgaten, dat is zoo
ingerigt dat de vuurmonden om de monding draaüen , moeten
( beproefd worden; de eene van den kolonel SHAW, de andere
’ van den kolonel Ixvous.
:l­‘, `
i
gr
l

rl .
i
I `

'M _ l Y A. een U- ~- e e « e