HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 465.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
Bludz.
13. Besehrüving eener horizontale stelschroef met
figuratieve schets. (Zie plaat XII.) .... 69.
14. Beschrijving van een projectieldrager voor
zware projectielen met figuratieve schets. (Zie
plaat XII.) ............. 70.
15. Opgave van de uitwerking tegen eene gewalschte
plaat ter dikte van 0,245 el te Shoeburyness
op den 13den Mei 1868 . . . . .... 71. )
16, Ontwerp van een kazexnat-travers voor een kanon )
van 0,16 el. (Zie plaat XIII.) ..... 73.
17. Staat van de uitwerking van de Engelsche ge- )
trokken Woolwich kanons en het Ainerikaanseh
glad kanon van Rodman, en hunne projectielen, )
I met de uitwerking op 183 el (200 yards), 457 el
(500 yards) en 914 el (1000 yards) .... 86.
18. Staat van de indringing der verschillende
projectielen, ten opzigte van de voeringplaat
behoorende tot de plaat VI ....... 88. A
l
l Mwwxm 8 ä
( l
l
I