HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 700.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

uw
I
I al
50 I
I Alvorens men deze ijzers in het zamenstellen van pant-
seringen invoerde, heeft men getracht hun weêrstandsvermogen
te onderzoeken.
I Dientengevolge is eene vergelükende proef ingesteld tusschen
een U-ijzer opgevuld met tea/shout, met bouten bevestigd op
I twee platen elk dik 0,0254 el en eene pantserplaat , dik 0,1016 el ,1
I zijnde de breedte van deze plaat zoodanig genomen , dat het
I totale gewigtlvan de twee te beproeven bekleedingen per vier-
I kante eenheid hetzelfde was. _
In plaat X ziet men eene teekening van het genoemde ,
U­ijzer en ontwaart men tevens, dat de steunpunten waarop
I . de platen lagen 0,457 el van elkander verwüderd waren.
Men liet daarop herhaaldelük een ijzeren blok van 686,44 ‘
’ pond van eene hoogte van 10,05 el vallen en teekende de ‘
I doorbuiging na elken val naauwkeurig aan.
I In de volgende tabellen vindt men de proeven terug, zoo als
‘ V’ zü genomen zün op de fabriek genaamd Millwall Iron W`0r·lcs.
I i Hoewel alle maten en gewigten zoo veel doenläk tot Neder-
I , landsche zijn herleid, zullen wü nogthans bh de berekening de
1 I, prüzen moeten houden en de vergelüking dienen te maken
,`· per square foot, als zünde dat de Engelsche eenheid.
I `I De Engelsehe square foot : 0,0929 el 2.
I Eerste [wow];
Ik j ` De hoogte van het `üI­ijzer bedroeg 0,1778 el (7 inch `U­üzer)· vv
I en de breedte van de flensen was 0,228 el, bevestigd op twee `I
~ . ' platen elk dik 0,025/1 el.
I Het gewigt per vierkante voet bedroeg 72,6 t pond. De pantser- “
II plaat was dik 0,101 el en breed 0,241 el, zoodat het gewigt
? per vierkante voet insgelijke bedroeg 72,64 pond.
ï Het vallende gewigt had eene zwaarte van 686,-14 pond.
De valhoogte bedroeg 10,05 el. E
,I De snelheid bij het treffen was 13,98 el.
Het aantal slagen bedroeg
II Dientengevolge verkreeg men de navolgende blüvende door« I
hnigingen na elken val.
yl
II"
I
I
I
I
I
jl en
xx _.,_.___ -,,¥ , e- ~