HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 693.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

mart
i r 48
1
2de sc/wt. 10 inch vol projeetiel: gewigt 181,00 pond: lading
‘ 27,24 pond (L. G, Het projeotiel bleef in de plaat zitten
l en maakte een indruk ter diepte van 0.25 el.
l De plaat verkreeg aan de achterzijde wederom eene uitzetting , X
T l minder groot dan die door het eerste schot gemaakt, en ook met
4 06118 ster VO1`IHGl1dG SCh@l`l1'€11 l1G1‘lGlJgt@ Vêlll Ol’lgGV€€1‘ Bl.
Aan de voorzüde seheurde de plaat van den grond at' tot
lr aan het gat door het projeetiel gemaakt. Deze scheur was
l niet door en door; de diepte kon niet worden waargenomen lg
­ wegens de geringe opening.
l
i ‘ 3de schot. 10 inch granaat; gewigt 181,15 pond; lading
34,501 pond. De indruk door deze granaat gemaakt had eene «
l diepte van ongeveer 0,30 cl. Aan de voorzijde ontstonden op
E M de oppervlakte onderseheidene barsten van zeer kleine aime-
g tingen, zoo als van dit gat naar schot 1 en naar beneden. V
` ;, Aan de aehterzüde had de plaat eene uitzetting gekregen
waarin insgelijks onderscheidene scheuren waren, die wat hare ll
ä plaats en rigting betreft zeer veel overeenkwamen met de
E scheuren aan de voorzijde.
, {Q Na deze drie schoten had de plaat over het geheel eene door-
D buiging bekomen zoo als men in den platten grond van plaat IX
ziet aangeduid.
t ‘ · Deze doorbuiging bedroeg ongeveer 0,08 el.
1
ii 4de schot. 12 inch granaat; lading 34,50L pond: gewigt
, 275,5 pond. De indruk van dit schot had eene diepte van
l ongeveer 0,30 el; het trof aan den kant der plaat, zoo als
1; , men op de plaat IX kan zien, en scheurde het linkeretuk, E
. dat op ongeveer 1,85 el weggeslingerd werd, daarvan at`.
tl
5de schot. Rodman van 15 inch; gewigt projeetiel 205,06
U pond; lading 37,8 pond. Dit schot. hetwelk op een zeer ver-
zwak! gedeelte van de plaat trof, brak haar in twee groote
lv en eenige kleine stukken. i
l De voornaamste breuk geschiedde volgens de kleine barsten, l
ly, die aanvankelijk ontstaan waren, door de uitwerking van het
derde schot.
•l
ll 1
e t
ll
nt
f r
;
t
.1 al
**5 · ~ zo sssts s en M., .-1, s te ·