HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 681.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. ,/-....V . ..~. www -..“..,,.,...,..,,.,-..,.,.,_.,,..,,,,,,.,._..a-,... »=~«­v«~«~;»¤,»;­­­ :s­=w··=v;v,~.»e·s•e=;===­"¥¤’~¥·"來=`,
47
g plaat, het 2de en 4de op de 9 inch plaat; geen dezer schoten
i drong geheel door.
De grootste indringing had plaats bij het 3de schot. Zij bedroeg
j 0.81 el en kwam dus nog 0,18 el te kort om de schüf te doorboren.
ï Bü het laatste schot wendde de schijf op haren onderbouw,
zoodat de linkervleugel 0,83 el was teruggeweken.
Deze laatste proef toont aan dat het Millwall­Shield na door
de vorige proef, zonder ernstige beschadiging, reeds sterk ge-
beukt te zijn nog in staat was zulk een zware proef te door-
[ staan , zonder te worden doorboo1·d.
Deze uitkomst, zoo als reeds was opgemerkt, pleit zoo wel
voor het systema van ruggesteun met U-ijzers als voor de
deugdzaamheid der platen en van de Parsons-bouten niet alleen
wat hunne deugdelükheid maar ook wat hunne inrigting betrett.
Zulk een bout toch van 31/2 inch (0,09 el) was door de buiging
lj der plaat zonder te breken 0,11 el uitgerekt.
ä 5". Een gewalschte ijzeren plaat van firma Brown en ("’. , i
, dik 0,381 cx.
tl
Deze plaat was onder ongunstige omstandigheden opgesteld,
aangezien zü aan de achterzijde op slechts 4 punten (zie
plaat IX) steunde tegen ijzeren platen a, welke op hare beurt
‘ _ tegen een muurwerk b leunden. Aan de voorzijde van de
j plaat had men 4 zware palen 0 in den grond ingegraven,
welke het vooruit komen der platen beletten moesten.
De ruimte aan de achterzijde der plaat was overigens hoe-
genaamd niet aangevuld.
1ste schot. 12 inch vol projeetiel; gewigt 272,4 pond; lading
ij 34,504 pond ; Pellet buskruid. Het projectie] maakte een indruk
jj ter diepte van 0,29 el en werd verbrijzeld teruggeworpen.
Aan de achterzijde verkreeg de plaat eene aanzienlüke uit-
zetting van ongeveer 0,08 el, met 4 scheuren, welke op on-
geveer hetzelfde punt zamen kwamen. De breedte van deze
scheuren bedroeg ongeveer 0,015 el, en hare lengte 0,45 el,
x
l ï
l ?
t ,
il
it t E
Jï ’