HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 675.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. W W E k V__ __ _,,_ _,,, _. ,,. . ...v.... -..a..,¤..,...,,,,,,:,.,,,_._,,,.,.,,,......,.­«,­_.,·£­ .~­~•ï . . •
.
F v" ·
l,
43
en de met drie dunne platen bedekte 6 inch platen in het gat
door het 6de schot gemaakt, zoodat het gat in eene rigting
0,38 el wüd was.
De kop bleef in de schüf zitten. Uit de 9 inch plaat was
een driehoekig stuk weggenomen, en de afwüking der platen
l vergroot tot 0,03 el.
, De indringing bedroeg 0,48 el. Aan de achterzüde een bout 0,03
, el uitgedreven, en een stuk uit twee moeren van schroefbouten.
13de schot. 10 inch granaat (punt 1*/, middellün) met eene
volle lading van 27 ,24 pond; de granaat was in den vuurmond
i gebarsten en had dien beschadigd. De kop en verscheidene
l scherven troH`en de schijf.
r 14de schot. 10 inch granaat, met volle lading van 27,24 pond.
Tref onde1· het schietgat op de 9 inch plaat , scheurde een stuk
van de plaat tusschen de treffers van het 11de en 13de schot,
ter dikte ven 0,11 el, en wie1·p het voor de schüf terug. Het
achterste deel der plaat bleef geheel en zonder scheuren. ‘
De geheele indringing bed1·oeg 0,65 el. . ”
De punt bleef in de schüf zitten.
De schijf op het voetstuk teruggeweken, regts 0,08 el, links _
0,075 el.
Aan de achterzüde had de bevestiging van de scheren op
het onderstel eenigzins geleden.
L 15de schot. Rodman-volkogel met volle lading van 37,90
pond; trof het schietgat aan de bovenzüde, makende een gat
van 0,38 el breed en 0,25 el hoog, dat zich naar binnen van
hoogte verminderende uitstrekte tot eene diepte van 0,35 el,
waar scherven van ‘den kogel vastzaten; andere scherven
waren door het schietgat naar binnen gegaan.
Aan de achterzijde geene beschadiging. De schüf was door
dit schot, waarvan de snelheid op 457 el moet geschat worden,
eenigzins geligt.
Op het MilZwaZZ­;S'hieZd zün gedaan 15 schoten, waarvan bij i
het 8ste en 13de schot het projectiol in de ziel van den vuur·· ï
mond is gesprongen of gebarsten. ‘
{ r
i