HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 740.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

!
42
eeniging van de 9 en 6 inch platen, doch op de 6 inch dikke plaat.
In het gat was een U­ijzer zigtbaar , dat niet gebroken, doch
) een weinig verplaatst was.
De geheele indringing bedroeg 0,30 el.
i Aan de achterzüde geene beschadiging.
) Een bout was 0,25 el teruggedreven. l
) 10de schot. (9de schot volgens het programma). 9 inch vol ,
q projectiel, met volle lading van 19,52 pond; de punt gecon-
r strueerd met 1*/2 maal de middellün; trof op de met 3 één inch
§ dikke platen, bedekte plaat van 0,152 el (6 inch), nagenoeg op
, dezelfde plaats als schot n°. 3. Het gat was daardoor 0,38 el ,
gi ' lang. Er ontstonden geene barsten; de bout, bij het 3de schot
`1 beschadigd, werd uitgedreven tot op 0,05 el naar voren.
) Het projectiel, ofschoon over het middelpunt van den bodem '
l gebarsten, was geheel bleven. De indringing bedroeg 0,36 el.
) ` Aan de achterzijde was geene andere beschadiging dan dat
‘ dat er stukken waren gebroken uit enkele moeren van bouten
, van gegoten ijzer vervaardigd.
l 11de schot. (10de volgens programma), 10 inch granaat,
p de punt geconstrueerd met ll/2 maal de middellijn. Onder het
1) schietgat op de 9 inch plaat. Trof gedeeltelük op de plaat,
waaruit zü een stuk wegnam. Er ontstonden geene scheuren;
de granaat sprong onder de schijf in de aarde, een gat ma-
i kende 0,38 el diep en 0,75) el breed, volgens de lengte der 1
O schijf, waardoor een houten schüt`, vlak achter de kazemat
,_ gesteld, aan stukken werdnteruggeworpen. IJzeren en houten
,‘ stukken, die het voetstuk voor de schijf uitmaakten, werden
f, beschadigd ­en verplaatst.
De schijf zelf had niets geleden.
ä Met dit schot eindigde de bij het programma bepaalde schoten.
) Tot nu toe had de schijf nog geene beschadiging van groot
| l belang ontvangen, waarom men besloot om eene zwaardere
proef te doen, en wel als volgt:
1
_? 12de schot. 10 inch granaat, wegende 180,60 pond met
l volle lading van 27,21 pond. Tref op de vereeniging der 9
il)
ll
l`
~ l