HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 676.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

.V Y, ,,.,._---.
te la
.
6 ‘L"·
41
De indringing was 0,076 el; de doorbuiging, gemeten over `
eene lengte van 1,()0 el, bedroeg 0,023 el. De inbuiging over
de geheele lengte der schijf bedroeg 0,03 el.
De voet van de schijf was teruggeweken op den onderbouw,
aan de linkerzijde 0,03 el, aan de regterzijde 0,07 el.
Een kop van een bout, gedeeltelijk getroffen, was beschadigd,
ii en de 3 naburige bouten waren van 0,012 el tot 0,02 el opgezet.
ä, Aan de achterzijde waren de steunen, die de schijf op den
voet moesten vasthouden, vooral aan de linkerzijde beschadigd.
Aan de schijf zelve was echter niets bijzonders te zien. i
Gde schot. 9inch granaat, met volle lading van 19,52 pond,
li; trof nabij de horizontale vereeniging der 9 inch en 6 inch platen
j doch op de 9. inch dikke plaat. . ·
,; De indrin ing bedroe 0,30 el. De unt van het ro ectiel lag
,, 3 , ä P P J e
voor de schut op den grond. Er waren geene scheuren ontstaan.
ït De voet der plaat aan de linkerzüde 0,033 el en aan de
regterzäde was 0,058 el teruggeweken.
De 9 inch plaat was aan de bovenzüde 0,012 el teruggcweken. Y
V Een stuk der bovenste 1 inch plaat aan den linkertop der schüf,
) ten gevolge van de twee kleine barsten bij schot 3 vermeld ”
ç los geraakt, was bij dit schot uitgevallen. Aan de achterzijde «
1 geene beschadiging.
7de schot. Als boven; op de 0,125 el (G inch) plaat. De
jl kop der granaat bleef in de schijf zitten, de indringing be-
l droeg 0,26 el.
De plaat was rondom het schot 0,013 el teruggebogen, zoo-
dat de bouten een weinig opgezet waren.
l . • •
M Twee koppen van kleine bouten 111 de 1 inch platen afgebroken.
Q In een U-ijzer nabij den treffer was eene fijne scheur ont-
staan, ter lengte van 0,25 el.
Aan de achterzüde geene beschadiging.
8ste schot. Als boven; de granaat in de ziel gebarsten. De
l punt en scherven troffen de schijf'.
9de schot. (8ste schot volgens het programma). 9 inch granaat
met dezelfde lading als de vol projectielen; trof nabij de ver- i