HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 709.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

, Ed 1, Ii rnlw _vrw i V- I
l 5
‘ N
al
p te
~ li
Aan de achterzijde was geene beschadiging zigtbaar; alleen
waren bij drie bouten de getha percha ringen een weinig
( zamengcdrukt.
te
‘ 3de sc/mt. Als boven; op de 6 inch (0,152 el) dikke plaat,
- waarop drie platen van 0,0254 el (1 inch), Dit schot trof op
( een bout, welks kegelvorinige kop in middellün bü de opper- H;
ly vlakte der plaat werd misvormd en verwrongen; het misvormde
) gedeelte van den bout vertoonde zich in het gemaakte gat in de
, plaat, zünde het projectiel , dat nagenoeg geheel was gebleven,
( 2 à. 3 el teruggeworpen. F
, De indringing bedroeg 0,32 el. Een geringe barst ontstond
i in de 1 inch dikke opgelegde platen naar den bout nabij de lf
¤ linkerhoek der plaat, van welke twee barsten liepen naar de
ll linkerzijde, waardoor een gedeelte van de platen was afge- ,
jl zonderd en voorwaarts gebogen.
4 Over het gemaakte gat was de inbuiging der plaat 0,0152 el, ïï
) i terwijl aan de bovenzüde de l inch platen 0,018 el voorwaarts
. waren gebogen.
Aan de achterzüde was geene andere beschadiging, dan dat V
0 de getroffen bout 0.15 el was teruggedreven en dat van 5 bouten )
de getha-percha ring een weinig was te zamengeperst. il
p 4de sc/zot. Als boven, op de 0,23 el (9 inch) plaat regts
van het sehietgat; trof midden tusschen drie bouten. Het pro- lt
( jectiel vloog 3 à. 4 el terug; het was iets achter de voorste
) nokken doorgebroken. l
l De indringing bedroeg 0,25 el, de omgekrulde rand was 0,05
el hoog; er ontstonden geen barsten. De plaat was 0,012 el
»i teruggebogen. ,i
,i Het front van de schijf was bü de voet aan de linkerzijde
l) 0,037 el en aan de regterzüde 0,30 el teruggeweken. Rondom
il het gat was de plaat inwaarts gebogen, zoodat de 3 omringende
l bouten 0,006 el uitstaken.
l Aan de achterzüde geene beschadiging.
u
( 5de schot. Rodman-projeetiel, op hetzelfde deel der plaat
( , als het 4de schot. Het projectiel vloog terug, was even als
vroeger afgeplat en om dat gedeelte van een kraag voorzien.
ll
il
l
E
ik _` Vr YA_dm __ _ , ., ·» "