HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 686.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

e
39
einde eene zuivere vergelüking te kunnen hebben tusschen het
Millwall Shield en het Gibraltar Shield, dat dezelfde afmetingen
had, doch ten gevolge van eene andere constructie bij de
proeven met de in het programma vermelde schoten op 25
( October 1867 en later, bezweken was. _
Het resultaat van deze proeven vindt men vermeld in het:
» Report of a special committee on the Gibraltar Shields, together
» with the munitions of ordnance, etc.", aan het Ministerie van
Oorlog voorhanden. (
'^ Schoten op het Millwall Shield.
( De proef op deze gepantserde schijf had plaats op den 17den
Julij jl. (Zie plaat VIII).
Het buskruid was uitsluitend het R. L. G. (rifled large grain).
1ste schot. 9 inch Palliser vol projectiel; wegende 113,05
pond; de punt geconstrueerd met een middellijn van het pro- _
jectiel als straal; verminderde lading van 16,79 pond, over· `
eenkomende met de trefsnelheid op 366 el (400 yards). Het
trof de 9 inch plaat (0,228 el dik) tusschen drie bouten in.
Het projectiel brak gelijk met de oppervlakte der schijf af, de {
punt bleef daar in zitten.
De geheele indringing bedroeg 0,25 el, zoodat de punt van
het projectiel door de plaat was gedrongen.
De omgekrulde rand, door de ijzeren plaat van het projeotiel
gevormd, was 0,005 el hoog.
‘ Het gat was zuiver, rond en zonder eenige scheur in de plaat.
Over de geheele hoogte der plaat bedroeg hare inbuiging 0,013 el.
Aan de achterzijde geene beschadiging.
2de schot. Als boven; trof de 6 inch (0,152 el) plaat tus-
schen twee bouten. Het projectiel dat wel stersgewüze ge-
barsten, maar toch geheel gebleven was, stak met den bodem
0,09 el uit. De geheele indringing bedroeg 0,36 el, zoodat de
punt 0,033 el in de eerste voeringplaat was gedrongen; de
plaat was 0,012, cl teruggebogen en 0,006 el afgeweken van de (
naast gestelde 10 inch (0,0254 ol) platen. (
l
1 l