HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 646.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

<·‘ " "' ` ` ' ` ' " ` ` ` ` ' ' f
37 A
(6 inch), )zie B {ig. 1), waarvan het grootste gedeelte wederom
~overdel<t_was met drie platen elk 0,0251 el (1 inch) dik. modo
gewalscht. (zie {ig. 2).
De platen werden gesteund door 2 rüen 0,177 el (7 inch),
dikke U-ijzers, welke horizontaal geplaats en stevig beves·
tigd waren ; de 1ste tegen 2 platen elk van 0,019 el (3/4 inch):
de 2de rü tegen eene plaat 0,0317 el (11/4 inch) dik; (zie fig. 0
2 en 3). In deze laatste rij waren de U­ijzers vertikaal
geplaatst behalve boven en beneden het schietgat, en verder (
ondersteund door platen en hoekijzers.
De schüf steunde tegen twee horizontale balken 0,305 el
(12 inch) dik. terwijl 2 zulke balken ter weerszijden van het
schietgat waren geplaatst. Achter dit alles was een ijzeren
schild aangebragt ter dikte van 0,0317 el (11/4 inch), terwijl
bouten van 0,088 el (31/2 inch) door de geheele schijf heen
gingen om de genoemde deelen onderling te verbinden.
De bouten werden opgesloten door middel van ijzeren moeren
op schijven of kussens van hout en eene ring van getha percha. ,
De EU-ijzers, de ruimte daartnsschen. de balken en staan- °
ders zijn met teakhout opgevuld, behalve het holle gedeelte ’
der HT-ijzers aan de regterzijde (front naar buiten makende); in ‘
die gedeelten waren in het teakhout nog T-üzors geplaatst. p
(Zie {ig. 2).
Het gewigt van deze pantsering werd geschat op 371/2 ten
(38,100 pond),
Proevezz tegen het Flfillwall-Shield.
` De navolgende vuurmonden waren opgesteld op een afstand
( van 64 el (70 yards) van de schijf:
1 1°. Een lV0olwich­kanon van 18 ton (18,288 Ned. pond),
kaliber 0,254 el (19 inch).
2°. Een V0olwich­kan0n van 12 ton (12,192 Ned. pond),
kaliber 0,228 el (9 inch).
3°. Een R«OdlI12t1l­l§ü.Y101l van 19*/_, ton (19,588 Ned. pond),
ïkaliber 0,381 ol (15 inch). A