HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 730.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

te -. L ïew

sehietgat blütt toch altüd het zwakste decl eener pantsering
vooral wanneer deze op korten afstand kan beschoten worden.
Eerst bü het 34ste schot ontstond eene scheur in plaat A
dik 0,203 el; zulks had ook plaats bij het 36ste schot in
plaat C dik 0,152 el, gesteund door U­üzers.
De scheuren waren echter gering en bü de latere schoten
ontstonden er geene meer, zoodat de platen zich tot het laatst
der proef uitmuntend gehouden hebben.
Hoewel vele koppen van de kleine bouten, die de binnen-
plaat vasthielden, afbraken en slechts neervielen, zoo zouden
toch sommige verder terugvliegende koppen van bouten ,
benevens de doordringende projectielen , welke niet tegenover
een regtstand troH`en, de manschappen gewond of gedood
kunnen hebben.
Door het aanwenden van een touwen scherm, zoo als bü
de Breakwater­f`ort kazemat, zouden nogthans afvliegende
koppen van bouten, scherven van projectielen en concrete zijn
tegengehouden. j
Neemt men nu de uitwerking op de voeringplaat als maat- ‘l
staf aan , dan is de uitwerking der 10 inch granaat op 183 el
met volle lading afgeschoten, blükbaar te groot voor deze schijf; i
tegen de 7de en 9de inch granaat was zij beter bestand. *
. Het weerstands vermogen der verschillende stelsels van pant-
sering bü deze kazemat kan dus alleen uit de uitwerking van
het 7 en 9 inch kanon afgeleid worden; daartoe is staat B
opgemaakt, in overeenstemming met plaat VL
Het 7 inch projectiel is bü B, D en E door de voeringplaat
gedrongen; bij stelselA in de voeringplaat: bij stelselC ce en Cb
niet tot de voeringplaat doorgedrongen , behalve bäschot n°. 37,
waar het gedeeltelük op een vroeger treffer was gekomen
jj De stelsels C met U-üzers , hebben dus den meesten weêrstand
geboden.
‘ Ook de vergelijking van de uitwerking van het 9 inch kanon
op de stelsels A en C is ten voordeele van het stelsel Ca,
waar een granaat niet tot tegen de voeringplaat is doorge-
drongen , en de gemiddelde indringing van de andere beneden
die bü A blijft, waarbij nog op te merken valt, dat scho;
n°. 40, op een zwak punt getrotten heeft. .
l
l