HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 685.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

1 34
39ste schot. 7 inch ((),1778 cl) granaat; gewigt 51,58 pond;
, lading 9,98 pond. Tref op plaat C ct 0,152 el dik, tegenover de
1 U­ijzers en den regtstand. De indringing was 0,28 el, zoodat
ll de punt tot in de IT­ijzers was gedrongen zonder de vervoering-
5 plaat te beschadigen.
40ste schot. 9 inch (0,2286 el) vol projectiel; gewigt 112,70
,, pond; lading 19,52 pond. Tref op plaat Ca, dik 0,152 el,
F gesteund als bü het 39ste schot. De hoek van de plaat werd
( vooruitgebogen, doch er ontstonden geen scheuren.
l De indringing was 0,66 el; de punt was dus door de vee-
l ringplaat tot in de concrete gedrongen.
Q, 41ste sc/zot. 9 inch (0,2286 el) vol projectiel; gewigt 112,47
pond; lading 19,52 pond. Tref op plaat B. dik 0,114 el,
~ tegenover de H­­üzers.
l Uit plaat V blükt, dat dit schot in de onmiddellüke
` nabüheid van schot XIV trof', en zelfïs gedeeltelük daarin
afweek, zoodat dit schot zeowel als het 17de weinig waarde
» had om gevolgtrekkingen te maken.
Het projectiel drong geheel in de concrete, doch de diepte
, is ons onbekend.
42ste sc/zot. 9 inch (0,2286 el) vol projectiel; gewigt 112,70
pond: lading 19,52 pond. Tref op plaat B, dik 0,114 el tegen-
ll over de l­ijzers.
(g De indringing bedroeg 1,00 el.; de punt die bleef zitten was
( in de concrete gedrongen. `
ii
` Het schietgat was bij deze proef eens getroffen door een
ll 10 inch vol­projectiel, dat met de helft van zijn middellijn op ,
=l de kant komende, regts aïweck en , zoo als reeds vermeld werd
l in de kazemat, een üzeren scherm omver wierp en het metsel­
l werk beschadigde. Ofschoon nu het schictgat door dit schot
l niet büzonder beschadigd werd, zoo zou toch dit projeetiel
l inwendig bedieningsmanschappen gedood en aan het materieel
, groote schade hebben kunnen toebrengen.
Minimaal schietgaten verminderen wel dit nadeel, maar het
il n
il .
(1
l