HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 667.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

33
i der plaat. De atgeseheurde hoek der plaat was, ten gevolge
1 van deze scheur, voorwaarts gebogen.
; De plaat was op het thans getroffen punt door vroegere
schoten reeds zeer verzwakt, zoo als plaat V aangeeft,
zoodat het te verwachten was dat de nitwerking aanzienlijk
3 zoude wezen
. Aan de achterzijde was evenwel geene beschadiging zigtbaar.
E 35ste schot. 10 inch (0,253 el) vol projectiel; gewigt 181
pond, even als het 34ste schot niet de verminderde lading van
1 2!,79 pond. Op plaat B dik 0,114 el, tegenover de l­ijzers.
3 De indringing bedroeg 0.79 el. De punt was dus tot in de
Q concrete gedrongen. Aan _de achterzijde was niets te zien.
36ste schot. 10 inch (0,254 el) granaat met de verminderde
lading van 21,79 pond. Op plaat C dik 0,152 el, op de {
HJ- doch zonder achtergeplaatste Lüzers. De granaat trof` Qi
tusschen twee U-ijzers op de vereeniging van 2 voeringplaten,
d dus `op een zwak gedeelte.
i' Er ontstond een scheur in linksche horizontale rigting naar
J een vroeger gemaakt gat. i
‘ De indringing bedroeg 0,98 el; dus was de punt tot in de
F concrete gedrongen. Aan de achterzijde was geen beschadiging
9 zigtbaar. 1
C
, ` Schoten op den Ssten July.
M 37ste sc/wt. 7 inch (0,1778 el) granaat; gewigt 32,4 pond;
` lading 9,98 pond; trof op plaat Ca dik 0,152 el tegen de
äJ­ijzers en den regtstand, digt bij twee vroegere schoten en
gedeeltelijk op een van deze. Indringing 0,56 el, zoodat de
I? punt door de I­ijzers en de concrete was gedrongen.
-5 38ste schot. 7 inch (0,1778 el) vol-projecriel; gewigt 52,21
lt pond, lading 9,98 pond; trof op plaat B dik 0,114 el. tegen-
·· over de l­ijzers.
­· Het projectiel was heel gebleven en geheel ingedrongen,
g zoodat de bodem 0,058 el binnen binnen het front der schijf
was. De geheele indringing bedroeg 0,41 el, de punt was `
li dus door de voeringplaat in de concrete gedrongen.