HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 700.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

ti A W
lg
i
il i
e ez
l
lr H gat op plaat Cb dik 0,152 el, niaakte op de kantvanpiaatU
een indruk van 0,13 el, week regts uit, en wierp daar een
scherm van oude pantserplaten omver, hetwelk de ziitoegang tot
dekazemat afsloot. Inwendig was het metselwerk beschadigd.
32ste schot. 12 inch (0,3048 el) vol-projectielz gewigt 271,95
,, pond, lading 34,50 pond; trof op plaat D dik 0,101 el, tegen-
( over de H­üzers, op een reeds verzwakt gedeelte , drong dan
ook geheel door en maakte de bestaande gaten tot een groot
i ` gat en beschadigde de 1i­ijzers en achterplaat aanmerkelijk. Ten
l _ gevolge van de uitwerking van dit schot was de concrete
i, F. overal door de kazemat verspreid; ook waren twee stukken
plaat naar achteren geworpen, terwijl van voren twee groote
( stukken van den granieten onderbouw uitgebroken waren.
i _ Schoten op dan 7den Julzï.
i 33ste schot. 10 inch (0,254 el) granaat; gewigt 181,058 pond
i met de lading van 21,79 pond, gevende op 183 el dezelfde tref`-
' snelheid als de volle lading van 27,24 pond op 914 el (1000
2 yards). Op plaat Eb dik 0,114 el, tegenover de concrete waar-
L achter een plaat van 0,5 duim en verder de regtstand; drong door
; (51] (iOOl` tOii in (16 CO1'lCl`GbO VRI] (1611 1'GgiiSii€Ll`1d Ol"l YO1'H1(­lG ill (`lG
, plaat een zuiver cilindervormig gat. De achterplaat van de
’ regtstand was op de naden sterk uitgezet en nabij de klink·
bouten afgescheurd en afgeweken , waardoor een groote hoe~
veelheid tot poeder verbrijzelde concrete uitgevallen was.
1 De granaat was in den regtstand gesprongen.
34ste schot. 10 inch (0,254 el) vol­projectiel met een kop
beschreven met 1,5 maal de diameter; gewigt 182,05 pond;
l lading 21,79 pond, gevende op 183 el dezelfde troisnelheid als
de volle lading van 27,24 pond op 014 el (1000 yards). Trofplaat
, , A dik 0,203 el, nabü Qeen vroegeren tretïer van het Ronnixivn-
ï kanon. Het projectiel drong in de schijf door de plaat: het ach-
tereindo was 0,114 el binnen het front, zoodat de indringing
bedroeg 0,73 cl.
ICP Ol1iStOl1(1 CCD SCll(‘Ll1` lil/Hglä POI'! bOlli D{l(ll` (l(‘l] ()l1(l(§l`l§€ll1B

(W
rl
iii ii
li i i
ig · Y Y Y rv- _;-_` Y g f W N _