HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 656.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. · ‘ " ‘ " Y ik
x
1
ä 1
iv ` li
3 nabij zijnde bout was een weinig opgezet. Aan de achterzijde `
was bij deze schoten geene beschadiging zigtbaar.
27ste schot. 9 inch (0,2286 el) vol prejectiel; gewigt 113,95
‘ pond; lading 19,52 pond. Tref op plaat Cb, dik 0,152 el
tegenover de HI-ijzers, nabij de kant der plaat. Van het pro-
` jectiel was slechts een gering deel aan den bodem afgebroken.
lt; De indringing bedroeg 0,49 el, en had dus plaats door de
voeringplaat heen tot in de l­ijzers. Aan de achterzijde was
( geen beschadiging zigtbaar.
28ste schot. 10 inch (0,25l el) vel projccticl; gewigt 182,20
pond; lading 27,24 pond.'l`rof` op plaat A, dik 0,203 el , tegen- (
over dc concrête, waarin zij was gedrongen. De indringing
bedroeg 1,14 el. Aan de achterzijde was geen beschadiging
zigtbaar.
29ste schot. 10 inch (0,2541 el) vol projectiel; gcwigt 182,28
pond; lading 27,24 pond. Tref op de afscheiding van de beide
onderste platen Cb, dik 0,152 el, tegenover de HI-ijzers. Het
projectiel ging geheel door de schijf. De kop ricechetteerde
2 malen op zee. Eene bout was uitgedreven. Aan de achter-
züde was een stuk der achterplaat in de kazemat geworpen.
30ste schot. 9 inch (0,2286 el) vol prejcctiel; gewigt 110,5
pond; lading 19,52 pond. Tref ep plaat D, dik 0,101 el,
‘ tegenover de E-ijzers nabij het scbictgat.
· Het prejectiel was volgens de lengte-as in twee stukken
gebarsten, alleen de kop was voor een klein gedeelte geheel
Q, gebleven. Dat gedeelte van het prejectiel waaraan zich de
" kep bevond was door de schijf gedrongen en werd op 50 pas
daar achter terug gevonden. Het had een smal langwerpig
i gat in de schijf gemaakt. Aan de achterzüde was de achter-
_ plaat geheel uitgebogen. Een bout gebreken en teruggeworpen.
Twee bouten alleen gebreken.
31ste schot. 10 inch (0,254 cl) vel projectiel , gewigt 181,60 `°
pond , lading 27,24 pond; trol` de linkerzijde van het schiet-

V
lil i
L °i