HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 653.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

ii
J
jl
i .
30 `
ll
kazeniat dat ontbloot werd te zien, dan het gat gemaakt door
de 10 inch granaat van het 16de schot, welke geheel was
doorgedrongen.
i ill
22ste schot. 7 inch (0,1778 el) vol projectiel. Tref de plaat A , V
0,203 el dik. De indringing bedroeg 0,22 el. De kep was afge-
li breken en bleef in de schijf zitten. gp.
Een bout nabij het gat eenigzins opgekomen; aan de achter-
[ züde geene beschadiging zigtbaar. A
l 23ste schot. 7 inch (0,1771 el) vel prejectiel; gewigt 52,21
Qi pond; lading 9,98 pond. · Tref de plaat C b, dik 0,152 el op
In de U­ijze1‘s.
( De indringing bedroeg 0,32 el; het projectiel drong dus door
i` de U-ijzers heen tot bijna op de voeringplaat. L
De kep bleef in de schüf zitten; aan de achterzijde was geene
beschadiging zigtbaar. V
L 24ste schot. 7 inch )0,1778 el) vel prejectiel; gewigt 52,21
1 pond; lading 9,98 pond. Op plaat D, dik 0,10 el op de H-ijzers
,1 nabij een bout.
' De indringing bedroeg 0,29 el; de punt was dus tot tegen
i de voeringplaat gekomen.
° De bent was eonigzins opgezet, aan de achterzijde was geene
beschadiging zigtbaar.
i ,
l 25ste schot. 9 inch (0,2286 el) vel prejectiel; gewigt 113,95 ·
pond; lading 19,52 pond. Tref op plaat A, 0,203 el dik. ip
Het prejeetiel waarvan slechts een stuk was afgeslagen, ter-
A ( wijl het overige hoewel stersgewijze gebarsten door de plaat jl
iii werd zaniengehouden, stak ongeveer 0,1 el uit. De indringing
il bedroeg 0,38 el, en had dus plaats tot in de concrete.
A 2(iste schot. 9 inch (0,2236 el) vol prejectiel: gewigt 113,95 ·
( pond; lading 19,52 pond. Tref op de iniddelplaat C b, dik
. 0,152 el tegenover de HJ-ijzers. Het projecticl was ook geheel
gebleven hoewel gebarsten; de indringing wai; 0.38 el; het
i prejectiel was dus nagenoeg door de voeringplaat been. Een
z' r
i E
al 2
.‘
it
! ti

ll 1*
J ’
i I K