HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 653.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

li 4
lt
(
li ,
va
fl
regtstand een weinig afgeweken en waren eenige klinkbontjos
i uitgsdreven.
15de schot. 10 inch (0,254 el) granaat; gewigt 181,48 pond;
lading 27,24 pond. Op plaat Ca dik 0,152 cl, tegenover de
i Uaijzers en regtstand.
W De indringing bedroeg omstreeks 1,7 el.
De plaat was eenigzins gebogen.
li Aan de aehterzüde was de plaat tegen de afkanting van
Q den regtstand van boven 0,25 el afgeweken; het meerendeel
( der klinkbouten van die plaat was uitgedreven.
( De regtstand had aan de binnenzijde een buik gekregen ter
ll hoogte van den treiïer; kruiddamp kwam er uit benevens
i concrete,
16de schot. 10 inch (0,254 el) granaat; gewigt 181,00 pond;
lading 27,21 pond. Op plaat C b bezijden den regtstand, ge-
` deeltelijk op een bout die ingedrcven werd, en nabij een ander
welke uitstak.
De punt ging door en door en werd op 200 el achter de
l§?LZOID2Lli ïGY1lggGVOl1dGI1.
Het gat was door de geheele schijf zoo goed als eilindervormig.
~ De granaat had juist tusschen twee HL-ijzers, dus op een
minder sterk deel der schijf getroffen.
De aehterplaat was gescheurd en gebogen, twee stukken
(ifL€L1‘V3.1`1 WVELYGH l30I1ggOWOI`I)G11, ZOOd2l.l« l10b {tCl1tGFg`Gpl&àtSbG
houten scherm tegen den grond was geslagen. (Zie plaat VI B).
V 17de schot. 10 inch (0,254 el granaat; gewigt 181,88 pond;
it lading 27,24 pond. Op plaat D 0,101 el dik, tegenover de
li dubbele E-ijzers.
Het projectiel drong door de schijf en nam een deel der
, €LCl1’tG1'pl£L£LlL VOg`. COIICYOJIO VO1'SPfGl(1 2tCl1l)GT (10 kazemat. Een
T, l)0lllZ Vä,S g0b1I0l{Ofl.
18de schot. 10 inch (0,251 ol) granaat; gewigt 181,85 pond;
lading 27,24 pond, Op plaat 1·ZZ> 0,114 rl dik. t<·55<‘nov<‘r den
i regtslaxul.
äri., 1
li
il i
2 i