HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 671.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

j rz
l
li
li 26
j, Aan de achterzijde was niets te zien.
l 7de schot. 9 inch 0,2286 el) granaat: gewigt 113,27 pond;
l lading 9,52 pd. (L. G. Tref op plaatA. dik 0,203 el.
De indringing bedroeg 0,33 el.
j De punt was dus door de dunne achterplaat gedrongen; zij
, bleef in de schijf zitten. Twee bouten waren een weinig opgezet.
Aan de achterzijde was niets te zien.
nl 8ste schot. 9 inch (0,2286 el) granaat; gewigt114,31: lading
19,52 pond (L. G. R.). Tref plaat B dik 0,114 el, nabij het
2de schot.
De indringing bedroeg 0,51 el, zoodat de pnnt tot in de
concrete van den regtstand was gedrongen; twee bouten
waren een weinig opgezet en de plaat was eenigzins gebogen.
De punt bleef in de plaat zitten, die van het 3de schot viel
er uit.
Aan de achterzijde was aan den regtstand een kop van een
bout afgebroken en zes anderen een weinig losgedraaid.
9de schot. 9 inch (0,2286 el) granaat; gewigt 112,9 pond;
lading 19,52 pond (L. G. R.). Op plaat Ca 0,152 el dik, tegen
_ de U­i_jzers tegenover den regtstand. Tref op een bout waar-­
door dit gat zich niet volkomen cirkelvormig vertoonde.
De indringing bedroeg 0,460 el; de granaat drong dus tot
in de concrete.
De plaat was eenigzins terug gebogen en van de bovenge-
plaatste afgeweken; ook was de verticale afscheiding van platen
B en (J aan de onderzüde verwijdt.
, De punt bleef in de schijf zitten.
4 Aan de achterzijde geen beschadiging.
j 10de schot. 9 inch (0,2286 ol) granaat; gewigt 111,48 pond;
lading 19,52 pond (L. G. 1%..). Op plaat Cb gesteund door de"
HJ- en H­ijzers. De granaat drong eenigzins scheet in, ter
I diepte van 0,37 el. De indringing was dus minder dan bij
i het vorige schot en alleen door de EU­i_jzers en voeringplaat.
gj De granaat was aan de voorzijde nagenoeg gelijk met dc
jl ¥<Cl»ijt` aigolyrekon. ,,_
(
) .
(i
al