HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 585.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

, , 1 ~ ' . Y Y . _ï'k
{ZEE (
làij de eerste kwam zij op de E-ijzers bij de tweede op de
U-üzers.
De indringing bedroeg 0,22 el. _
De kop bleef in de platen zitten en was aan de voorzijde V
nagenoeg gelijk met de platen afgebroken.
Uitwerking als boven.

4de schot. 7 inch (0,1778 el) granaat; gewïgü 52.32 PO“‘l* l
lading 9,98 pd. (L. G. Ra). Tref op plaat Cb dik 0,152 el,
op de ll-üzers gesteund door de I-ijzers. Q
De indringing bedroeg 0,27 el. (
De punt drong dus door de plaat tot in de I­i_jzers.
De afgebroken kop bleef in de plaat zitten. i
Aan de voorzijde was een bout een weinig opgezet.
Aan de achterzüde waren zes koppen van kleine bouten
van den regtstand afgebroken, en een bij het schietgat. L
5de schot. 7 inch (0,1778 el) granaat: gewigt 52,38 pond; j
lading 9,98 pd. (L. G. RJ. Op plaat D dik 0,101 el, op de
aaneensluitende H­i_jzers, gesteund door dergelijke op afstand
geplaatste üzers.
Do indringing bedroeg 0,31 el. ·
De punt was dus door do voorste aaneensluitende *§­i_jzers
( tot in de 0,05 el dikke voeringplaat gedrongen.
( De punt bleef in de plaat zitten, die over eene lengte van
j 0;G el, rondom het gat 0,006 el was doorgebogen. Aan den
jl regtstand waren 4 koppen van kleine bouten afgebroken.
benevens nog drie aan de onderzijde. _
(ide schot. 7 inch (0,1778 el) granaat; gewigt 52,38 pond;
lading 9,98 pd. (L. G. 1%.). Op plaat Een dik 0,114 el,
gesteund op H­i_jzors.
De indringing bedroeg 0.36 el; de granaat was dus even
door de dunne aehtorplaat.
De kop bleef in de plaat zitten, die over eene lengte van ,
1,00 el, rondom het trefpunt nagenoeg 0,05 el was t0rugge« (
bogen. Een bont war een weinige opgezet.
j'