HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 657.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

2
i
22
l
bom in, gevuld met springlading. De ingraving verkreeg eene
V diepte van 1,28 el.
De buis werd in verbinding gesteld met eene galvanische I
J batterü en daarna werd het gat geheel gevuld met aarde, g
i zoodat de kazemat in eene zeer ongunstige positie werd gebragt ,
I doordat de werking van de bom die eener mijn werd.
i Nadat de bom gesprongen was verkreeg men een aanzienlijken lg '
{ trechter van 5,40 el b§ 3,05 el met eene diepte van 1,20 el.
Q Aan den üzeren bovenbouw was nogthans niet de minste
i schade te bespeuren. {
l 2°. Zestiende worp. Na dit gunstige resultaat, werd de l
aardlaag met 0,91 el (1 yard) verminderd. De aardbedekking {
behield hierna eene dikte van ruim 1,00 el.
Daarna ging men andermaal aan het werpen; en de ka-
zemat werd toen getroffen met worp 16.
De bom viel juist op het midden der kazemat en ongeveer _ `
op dezelfde plaats waar men vroeger de eerste bom had laten
springen.
De trechter had eene middellijn van ongeveer 1,20 el, terwül
de diepte 0,66 el bedroeg.
De kazemat verkreeg aan de binnenzäde geen de minste schade.
De worpen worden later voortgezet , nadat de aardbedekl<ing
{ van het B2·eahwateï·f07·t, geheel was weggenomen.
Blükens de bijgevoegde tabel werd de schijf echter niet
weder getreden.
Met den 34sten worp werd de proefneming voorloopig
gestaakt. `
3**. Proeven tegen de `Vax·­0fHec­kazen1at.
1 Deze kazemat was gebouwd om de verschillende uitwerking
na te gaan op platen van onderscheidene dikten, welke platen I
daarenboven op verschillende manieren ondersteund en beves­»
tigd waren. Het ontwerp was van het Departement van
Oorlog uitgegaan en de order tot het bouwen werd gegeven
in 1865, eenigen tüd voor die tot het bouwen van de Bevalt-
T/'/ïf(`)‘fOl`li Kvtsenzat.
·l
.1
,l
t
‘l
u
1