HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 622.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

( `

(

21
ll
eoneroto; groote stukken plaat, stukken van bouten enz., 1
waren over de vloer verspreid. "
De beschadiging aan de eerste staander was aan de achterzijde
niet waar te nemen, zij was terug geweken in den regtstand, .
Z". Proeven met de mortier van 0,329 ei (13 inch) . gi
op de Brcakwatcr fort kazcmat.
Eenige dagen waren noodig om den bovenbouw der beide j
kazexnatten met aarde te bedekken zoo dat deze proeven niet j
onmiddellijk op de vorige konden volgen.
Deze gronddekking had eene dikte van 1,61 el en was aan `1
de zijden opgezet met zandzakken en met sehanskorven, ver- è
vaardigd van reepen ijzerblik.
De afmetingen van dat doel waren 6,50 el lengte, bij eene A
breedte van 6,60 el, dus zeer gering voor een mortier op een
. afstand van 820 el (900 yardsj.
Aangezien deze bommen met springlading hunne scherven
meer dan 1000 el in de rondte slingerden, wanneer soms ‘
ontijdig in de lucht sprongen, zoo had men om ongelukken te
voorkomen de bommen met zand op een gewigt gebragt van
94,00 pond, zijnde dit het gemiddelde gewigt, wanneer de i
bom eene springlading van 4,88 pond bevat.
De uitwerking van de twee treffers zal alleen worden opgegeven.
l°. Vgftie wmya. Deze born viel 1,80 el links van de rigt
lijn en 1,90 el van voren gemeten op de kazemat. De indringing
bedroeg gemeten tot op de bom 1,05 el. De geheele indrin-
ging was alzoo 1,28 el.
Deze born veroorzaakte door zijn valkracht niet de minste
schade aan het inwendige van de dekking der kazeinat.
Ten einde nu te onderzoeken wat de uitwerking zoude zijn
indien de bom, van eene springlading voorzien, ontbrandde
nadat zij gevallen was , vulde mon den trechter door dezen worp j
veroorzaakt, en groot daarna inidden op don bovenbouw van 1
de Schijf dus op lier zwakste jgerlcelte van dr kaz<·xnnt<>eI1<‘
A