HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 700.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

. li
* L
’ l
a ’ï
1
. M (1
De barsten die reeds bij het 1sto schot ontstonden en zich ll
1 later bij al de andere schoten mot puntprojectilen op dit gedeelte
. der schijf vertoonden, zoodat bü het 4de schot reeds een stuk ‘
( der plaat weg viel, gaven geen gunstig denkbeeld van de
l deugdzaamheid dezer plaat. Zij was toch slechts door 2 punt-
projectilen van 12 inch en twee Ronnnivn kogels getrolïen,
terwül de ontstane barsten niet aan den nadeeligen invloed van
de dreuning, door herhaald schieten veroorzaakt, kon toege-
l schreven worden , aangezien zij onmiddellijk bü het 1ste
schot ontstonden.
Ook troffen al de projectilen, behalve het 5de, tegenover de
achtergeplaatste staanders en dus op de sterkste gedeelten.
i De achterplaten hadden wel meer of minder diepe indrukken,
doch waren bü de 3 eerste schoten niet gebarsten, zulks was
alleen het geval bij het 5de schot.
Het teruggeworpen stuk der achterste plaat bij dit schot zou
zeer zeke1· de bediening hebben kunnen verwonden.
Het tusschenplaatsen van een gevlochten touwen scherm,
zoo als later plaats had , is dus aan te bevelen.
Behalve enkele zeer geringe doorbuigingen van de staanders
achter de extra plaat, waren er geene gebreken van eenig
belang ontstaan. ‘
De 4 overige schoten op dezen dag hadden plaats op het
niet versterkte deel der schüf, zü waren:
Het 2de schot, 12 inch (0,3048 el) puntgranaat , met volle lading.
Het was gerigt op de versterkte plaat, maar trof eenigzins links
en daardoor voornamelijk op het niet versterkte deel der schüf. ‘ j
6de schot, 12 (0,3048 el) inch vol­puntprojectiel, met volle lading;
l 7de id. 12 (0,3048 el) id. puntgranaat, id. id. id. 1
8ste id. 12(O,3048 el) id. vol­puntprojoctiel, id. id. id. 1
Alle deze schoten deden op de voorplaat meer of minder
groote barsten ontstaan.
Aan de achterzijde was hunne uitwerking ook vrü belangrük, (
vooral veroorzaakt door het trelïcn dor drie laatste schoten .
tegen een zelfden staandcr.
(
=...‘