HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 615.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

x
‘ 13 9
19de schot. 10 inch (0,251 el) granaat; gevvigt met de spring-
lading 181,00 pd ; lading 21,77 pd. (L. G R.), gevende op 183 el
eene trefsnelheid gelijk aan die welke niet de_ volle lading van
27,22 pd. op 914 el (1000 yards) zoude verkregen worden. Tref ‘
dezelfde plaat aan den regter benedenhoek boven het schietgat en
brak er een groot stuk af, van omstreeks 0,3 el in het vierkant. ,
° 20ste schot. 10 inch (0,251 el) granaat; gewigt met spring- ;
lading 180,35 pd.; lading 27,22 pd. Tref in de graniet maar
drong toen toch nog in de plaat, waar de kop bleef zitten. `(
21ste sc7z0t.I 10 inch (0,254 el) granaat; gewigt met spring- 1
lading 181,03 pd.; lading 21,77 pd., gevende op 183 el een =
trefsnelheid gelijk aan die welke met de volle lading van 1
27,22 pd. op 914 el (1000 yards) zoude verkregen worden. (
'1`rof nabij het 19de schot, nam de hoek der plaat die door
het 19de schot reeds veel geleden had, weg. (
22ste schot. 15 inch (0381 el) Remitxtïx volkogel; gewigt l
205,78 pd.; lading 37,76 pd. (L. G. 1%.). Tref onder in de graniet
· zoo . dat het geheele granietblok dat getreden Werd, nagenoeg
geheel verbrijzeld werd.
De kogel barste in verschillende stukken, die naar alle zijden 1
waren heengeworpen.
Algemeene base/zomuizzg over de proeven van dan 16, 17 en 18
J azztï op de Breala·1vatcr fort iaazemat.
` Op den eersten dag geschiedden op de schijf 8 schoten.
waarvan 4 op het met eene extra plaat versterkte gedeelte , .
namelijk het: j
> 1ste schot, 12 (0,3018 el) inch vol-puntprojectiel, met volle lading; ,
xï i
( 3de id. 15 (0,381 el) id. id. id. id. id.
4de id. 15 (0,381 el) id. id. id. id. id. i
( 5de id. 12 (0,3018 el) id. id. id. id. id. nl
( Van welke het 2de schot trof na een aanslag gemaakt te
hebben.
( tt
i
ït