HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 710.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

l
11
12 `
15de schot. 12 inch (0,301.8 cl) granaat; gewigt met spring-
lading 272,00 pond; lading 25,86 pond., gevende op een afstand
( van 183 el een trefsnelheid gelijk aan die welke met de volle
lading van 43,47 pond. (Pellet) op 914 el (1000 yards) zoude ver- 3
kregen worden; trof op de uiterste linker top en nam dien top
Q weg, het stuk kwam met een bout teregt op ruim 40 el achter
de schijt`. In het metselwerk ontstond eene scheur, de beton 0
werd beschadigd en de zübekleeding gedeeltelijk van hout
grootendeels vernield, terwijl de staander terug geweken was.
( Schoten op Donclerclag den 25sten Jumg`.
16de schot. 12 (0,3048 el) inch granaat; gewigt met spring-
( lading 272,40 pd.; lading 34,47 pd (Pellet). Trof de extra plaat
( in de bovenste helft en drong 0,40 el in. Een zeer wädo barst
l ontstond naar boven ter lengte van ruim 0,8 el, een tweede barst
naa1· het 5de schot, van waar een derde ontstond in de rigting
van het 1ste schot, en eindelijk nog verwijding eener vroeger
ontstane barst in de rigting van eene nu afgebrokene bout. De
overige barsten in dit deel der plaat waren meest allen vergroot; ·
een groot deel der plaat was door die scheuren afgezonderd. »
17de schot. 15 inch RonMANN, volkogel; gewigt 205,60 pond,
lading 37,76 pond(L. G.R ). Tref de bovenste plaat links in de
buiging op een bout die 0.18 el in een staander werd gedreven.
De indringing was 0.14 el diep
De plaat scheurde in diagonaal, het bovenste deel was
eenigzins opgeschoven. `
Het projectiel afgeplat en gedeeltelijk aan stukken. x
18de schot, 12 inch (0,381 el) granaat ; gewigt met de spring·­
lading 274,22 pd.; lading 25,86 pd., gevende op 183 el een tref- *
snelheid gelijk aan die welke met de volle lading van 37,44 pd.
op 914 el (1000 yards) zoude verkregen worden. Trofde bovenste
linker bovenplaat nam een groot stuk van die plaat weg en
wierp het, draaijende om een bout, boven op de kazemat.
De achterplaten waren gebarsten. Dit schot toonde even als
het 15de de geringe sterkte van het bovenste gedeelte der (
, kazeinat. M
l
3
Qa _?