HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 701.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

|
De granaat drong tot in de achterste platen, vermeer-
l derde de doorbuiging zoowel aan de front- als aan de achter-
zijde, waar de genoemde staandor sterker doorgobogen en de
kram door het breken der bouten nagenoeg geheel los was. '
( 8ste schot. 12 inch (0,30lS el) vol projectiel; gewigt 273,26
pond, lading 34,47 pond (Pellet). Tref nabü het 7de schot
tegenover dcnzelïdcn staandcr , het projectiel bleef grooten- ii
deels in de schüf steken, scheuren ontstonden in den voor-
kant; de beschadiging aan de achterzijde was sterk toegenomen
de doorbuiging van den staander vergroot, terwijl eene groote
stervorniende scheur in de achterplaten ontstaan was.
Met dit schot eindigde voor dezen dag de proef op de kazeinat.
Twee schoten later te vermelden , geschiedden op dien dag nog
op afzonderlijke 15 inch (0,381 el) dikke platen.
Schoten op dan 17dea Jung'.
M 9de schot. 15 inch (0,381 el) Ronmnu volkogel; gewigt
204,75 pond; lading 37,78 pond. Tref de anderste horizon-
taal geplaatste plaat links nabü de bovenzijde, drong 0,175 el
in. De graniet nabij het üzer beschadigd; de plaat een weinig
terug en van de bovenste plaat eenigzins afgeweken, `
De knak in de staander achter het trefpunt vergroot. Twee
horizontale smalle achterplaten sterk uitgebogen en gebarsten;
drie bouten meer of minder uitgedreven en verwrongen. De
uitwerking van dezen volkogel was·grooter dan die van 4de
schot, omdat hij nabij de kant der plaat trof`. (
( 10de schot. 12 inch (0,30lS el) vol projectiel; gewigt 271,0l
( pond, lading 34,47 pond (Pellet). Trof onder en aan de lin-
kerzijde van het schietgat; van dit schot ontstond een scheur
naar dcn linkerhoek van het schietgat. De groote achterplaat
werd gescheurd. De punt van het projectiel.was daar zigt­
baar. Toen bij een der volgende schoten door de dreun deze
punt er uitviel kon men door de schüf heen zien. Drie_
schroefbouton uitgedrcven.
( 11de schot. 12 inch (0,3048 el) granaat: gewigt 273,08 Pond
‘ l
ä
L