HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 714.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB


ti L
4de schot. 15 inch (0,381 cl) Rontxax; volkogcl, gewigt `
204,75 pondylading 37,78 pond.
Het trof de extra plaat op 0,48 el van het schietgat en ter (
hoogte van het midden daarvan, gedeeltelijk tegenover een
staander en drong ruim 0,11 el in de plaat; eene barst ontstond I
in de rigting van het schietgat. De horizontale platen, de [
è staander en krammen werden gebogen.
Bij dit schot viel het stuk der extra­plaat nabü het 1ste
j schot uit, als ook de kop van het projectiel van het 2de schot. J

·1 5de schot. 12 inch (0,3048 el) vol-projectiel: gewigt 271,04
pond, lading 34,47 pond (Pellet). Trof de extra plaat ter W
( hoogte van de bovenste helft van het schietgat. ‘1
Het projectiel drong 0,35 el in. De scheur van het schietgat
( naar het 4de schot vergrootte en verlengde zich door de indruk
‘ van dat schot heen. Een nieuwe wijde scheur ontstond naar de Q
regterzijde der plaat en een tweede van dit schot naar het 4de.
Aan de achterzüde werd groote schade aangerigt. Een stuk van ·
de 0,42 el breede horizontale achterplaat , 0,36 el lang werd
28 el naar achteren geworpen. Ook werd een der verticale smalle
tusschenplaten aanmerkelük beschadigd. De staander werd sterk ,
teruggebogen en eene daarin geplaatste bout uitgedreven. 4
6de schot. 12 inch (0,3048 el) vol projectiel, gewigq 272,40
pond, lading 34,47 pond (Pellet). W`erd gerigteven als de volgende
links en op het niet door eene extra plaat versterkte gedeelte
der schijf, trof nagenoeg ter hoogte van de bovenzüde van het 1 l
E schietgat, grootendeels op een staander. Aan de voorkant i
ontstond eene terugwijking van de plaat en eene üjne scheur
benedenwaarts. De punt bleef in de schijf zitten. Aan de (
achterzijde was een der horizontale platen nabü den staander
gebarsten , deze laatste was doorgebogen, terwijl de nabij (
zijnde kram gebogen en gedeeltelük los was geraakt. Een (
bout werd uit- en verscheidene teruggedreven en gebroken. ,
7de schot. 12 inch, (0,3048 el) punt-granaat; gewigt 272,23 (
pond, lading 34,47 pond (Pellet). Tref nabn dc onderzüde en i
tegenover dezelfde staandor die door het vorige schot reeds
geleden had.
m
l