HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 605.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

r
[ '
l
i
l
l
l
l
l
i
l
0 ä
"
3°. Het inetsolxverk, zoo wel als de concrête kunnen in den i
betrekkelük korten täd sinds hunne uitvoering verstreken, j
niet den graad van versteening hebben verkregen van oud .
metselwerk. i
4°. De massa van metselwerk welke zich achter de kazemat
bevindt en daardoor het weêrstandsvermogen wegens de grootere ·~
massa moet verhoogen , is veel geringer dan bij het te bouwen j
fbrt zal aangebragt worden. gl
e
Onkosten.
De kosten ten gevolge van de gemaakte veranderingen en
bijvoegingen, aangeduid door de letters la en j, benevens het
aanbrengen van het elastieke materieel (leder), bedraagt voor
elk stuk geschut ............ f 8,040.00
WVil men de geheele kazemat voorzien van de
extra plaat uï, dan bedraagt de vermeerdering van
de onkosten voor elk stuk geschut. , .... » 12,000.00 j
‘ ·­-i--W i
Te zamen .... f 20,040.00 j
`Wat de verdere contructie der kazemat aangaat, zoo ge- ,
looven wh te mogen verwijzen naar de plaat I.
<
Deze kazemat heeft zeer groote afmetingen, zoovvel wat diepte ij
als hoogte betreft. De breedte der kazemat is ook zeer aan-
zienlhk maar dat is een gevolg van het groote veld van 700
dat men aan de stukken Wil kunnen doen doorloopen. I
Het valt niet te ontkennen , dat ruimte in zoodanige kaze· '
matten van overwegend voordeel is , doch men mag daarbij, 1
naar ons inzien, niet uit het oog verliezen de verbazende
vermeerdering der kosten Welke hiervan een onvermijdelijk
gevolg zijn. h .
Zoo als men ons ten naastenbü konde opgeven, zouden de
onkosten van -zoodanigo kazemat, dat is, wel te verstaan,
zonder de extra plaat , bedragen f 36,000 per vuurmond.
1
l
l
_ A