HomeVerslag door den kapitein der artillerie O.W.C. de Brauw en den kapitein-ingenieur J.H. Kromhout, als commissie belast met eene Pagina 101

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 70.20 MB

J ~A
~, ~· ‘ - , .;_$ï~z« ‘ 1. · ­ ·· x`,;­¥·~”ï`·s-`;~:r*~‘T'5ï?fV<·?· ¢":ï#·
*ï 1 "`, , ·. ,' *‘.~' · ï’·=*‘ . ,.»..`,= ·' "·‘?‘;.;!‘ f~’»¢<·*=«««­ re »·-Mh ­, » »«­.mw«
` nx V . :»- . ' _ r­` »( l , _ .~ {Ii I ` · V · M X; - ., _ . , ·,ä_, £­‘:«,,_ L- l- ­t ­.·`_­, wv ',_ ~
- _ `_ ,_ _· ‘_
:~ V- »'`` · ‘ ` "· ~¤ ·‘ ·‘ ¤ [ ­ ‘ . [ “ .`·`. '5'· ' ik '”,`
. V ` ‘ _ ­·, ` V I { ` ­ i A. I I · A { V _ ­ <· _ A >_ · Ill: · ey" ­ v 4, , r_l4 ( Jij 4.
` . ‘ . 'ïï i " . ’ .» , · V · · x . ' , ­· ` L .·ä .°~ bg`:
· ·· ` · , . ` " "‘= '· · ' . , ‘ ,1, »;“ <,·. ' g,
` · · "· {Y `· Fä`4 · ' ~ " ' ` " ‘ - u =ï E lï »· " ïf>
« ~ K ­» ‘ · ­ · , ` . « i· J; ` ­ ¢·’ ·Jï’.¥.;
‘ ; · · 9 4 » · V . ` · ' · V "‘ ,9 ·; ‘ ­ ¥,«if«
i " ' ‘ ää ‘ ‘ k 3* """ ° ` é`'`
4 . « · ­ L & ·­· "‘
. ~v ' , ` 4 _ " j V 4 ` .’;' ·. .
_ Q · 4 ‘ ‘ f,« ·` _ v ;’« . _,, _` ' · 1 .»
ä M , ,, dè · _ _ _ V . ` ,_ =G, · - r A ­ .·) r _
J _ · )_· · _ · ~ · "'" V 4 ~ ,‘_, . · W , _. . :8 »·, ,
. ‘ _ __ t ‘ V _ . __ · _ . MJ _ ­ ‘ ·s.·ï,· in g
‘ _ ;~ , _/‘ , _ · _‘ 4 _ .,:•¤;: Z '_ , ··Y~_~]
ä `, ~/ ' ‘ _ " ' V ~ ­ _ " ’ , ` ‘ lr " ‘ 7 I ‘ ­fxï· ,
` ` _ ­ ` :­, Q; . . ‘ ` ' ~; " ­ C . L «­' ‘ _' /· `· :­j‘ ~,§Q~
1 vi ­ e , _ ~ · ` _ A i U _ ­ ~ A · _ , .­ `_§§"l‘·
g ._ ~·,` . , · ·_ ` ·>­ ·« · , ­ ­’= ­ · . · . · «,· _;,;.; ’»
.·­­ · · ‘ ‘ , ` ·, '·f » ` Y - . . ’· -,
Y ' . ' · ' » ~, V , " · ·» . V , · 2 we '*' l‘»·"ea?:
x ‘ï· ‘ J, ­ ' ·ï‘ ' L ‘ ~ .. ­ ` ­. ‘ · _ " [ V gg`! rê*?·ï§;
X, '· A . ·` Y ` , N In- ·' > er 4. .> v . I · 4 ­ I ' >· je ` · 4 _ ` _ . v' 1 V>
" " _ .> . `_ 4 . . ‘ « ~ > `* . '_ " ' . Q {Zh.: 3
nl ~ { { ­ r _.»v . . · I ~ ­ ' · V ‘ ‘ ~. I- 4_ 1, , _ ‘ ,!;:g_.
# ' " ·' ‘ ‘ E , ­· ·'V‘ , -­·` ‘ï.~_ " ' ' · · " _‘ l ~‘‘. P ° · I·­
, · { ­ J _ V _ E '€_"’, _ "’€¤·". _;~»·· _ ­,` _ ` _ _ _jV ; ," ' ` ` w , · ` E
{_ , I _ ., ‘ _~ _ =. · _ ,,. . ° T. _· " · _ 7,, * '· ig ` r. ­ {;ï;.`{:'Ti;.
jv ` ‘ _ _, , 4 _ - ‘ . ­ ‘ V _ _.,, 4. _· ,;­ ·,,c`y
* ._ _;."j,‘­f__ 4;;.,; Z .­ ‘ · __ _ ` ­ V , , , · ` · ­.’- ` J . ' , ' ‘ ~ ,7 ', V .; _ · -, , _ jr"
k ·‘ ` . ·· ` * `, ` " " ` )·"= ` · . ‘ gy. '· )" ‘ . ;­ · .` , ‘ ` ` ' 'Y1`·"{" '
‘ ` > ` {A "· · · ,· , L ` V ` ,· . _ ­_ ` > 'l ‘ ., l . ‘ . > ll t_`_ ` ` · " ' ­ ,v , _ « _ · ‘t LJ .4· «· ,j'; ’l j(_l?u_
E , .·"z_,A > Z , ·_ ·_ ,_ ’ ·y _ ~ . . > ­. :. ­~ , 4 ` _ 3 ·­. . ­· .·‘· V ·,j;x"';;i_
bk 4 `­·V.‘;_ N , , ·Q . . . _ . V . ·· _ . W ­ K ~ _ · _ _ 4 ;, Q ­_ _ _ ` _3­4,;;_
F üühtyçl. . ` ` r ·_, ,§ , , · ` T ­ . . , d > ­ . K ~ . ­` _ A _A I ~ p ·E·ï :
_­ _ ­_ ` l' ·> ‘ ­ A _ _ · ‘, ­ ­ ; A ;_,,;,¤ _‘ · V. va ·‘ , 4 · A v en _ ~ ` ~ ‘ ;­_ V, ·_ _ L 1 M Eg. VIV;
‘s» ‘ ;`. 1 ' ` ‘­ · ‘ ‘=. ­ ` ll ’°‘. » ·~ ` ·" · "=° " " <' W ·y`’· ‘ YP? ·
L ‘ ’ ’¤» L ' ` I ‘ .2 ­, .>,.` .. Y ~. ’£ï~~ · ’ V ï=»·"­ï·: ‘<·:` :»¤
i ‘ _( f` , ( V« x` ‘ ` _) `­_ ·' J, _ Y > fn ­: ‘_ ’ . , xwgï ( ­ *1, , ‘_»,` _‘_; _ V `lïirtï, ` _. ’ C `· Y FAQ`; 'ïgmäk
= · ’ ” . · · « " =äï · S ;. z ‘ ·‘ » W ‘ VVVV ° ‘ ‘ ­ " .~ " «
ä. _ m _ nl F" ` Y _` ' ~v N x; Ta; « rv _ .‘ · » · EW '_ Qï ‘ .;;~ ·- 'A lt`? - J: ­€¤ "·; §:,__',V·g_«;_, · A A ` ‘ Jilyw
4:- V`; ., _ _, . JR; · , ;'v­‘ 4 _ >« · I ` · ‘ v_ I‘ . "ï ’ë' J, .4/.. , ·>'/ .g,,;" Q Ww __­_
V - ^ · ·‘ . · , wi «4~‘ * ·« “§E‘:··"· ‘‘­‘ r -;» V ·.,: , ’
,‘ · ;, ·~ ­ , 1 ­ ,· , ·, g _ Y I · · _ V •~y·` · ~ ·, _. «,_, ; , ­___ ·;_.·_; _ 5;,;
J :'~ _ ' , `F~ - ’ " - · . V g`;. 4 ·>;T; z . _:, , . · **5. : v ;` -1 Z5: ‘
E ' ? _ ç: . ­- > i _ . ·,4z· · 2 ~ lf ~·;· Vrllë ,1· 4 tai N v~ ­ _`,;··'l H; `._ ` _`,/ ~»l­_ j·,_­Y_'» ',A Eg q‘,`).fffY `_‘
_ ‘ ,‘ K . · H " · , . ` ~‘ " "’ ` ‘, ( , _ * Y ­ ‘·; _· ‘~ : · . QC ­;;j,;2 .,5/·,·j;~áä ‘
kw ";2· 1 · · , ’. _ · · ., Z; ~.a­¢ J _, _ ·;;;~··V ‘ ,»_·­.: ,1;¤+__
y ‘ _ · .- :1 1 ^1‘* _v_’· A 4- « 2. ‘ _‘ Wi ; 1·· #3;; 2 v yjj _ "V4. ’ , •,_
ïê I? l· ·i­‘ *‘ Z i' E E ï`­‘°`:=:"~ ” A ­ Fi:. " Zyfgly A7; J E = ‘ I E h ` "" ï=£‘ * _ - T
i t J ­F " _ U .` _ K , ' gg _ _' ll >' ~· f V: it l*>> _ ·· ’ gl J; M I ·
§’ " . ` ­ V · rl « · " ' ‘· N - { ~ .· `- .4V.· n ' w ' vëläïf:
­` Q , ' 4 _` Y u _· , I . , ` I R V ; ·Zyz_­`. , , _ , v _ V A _y ­ _« 4 a. , I _ L _ V. rriläl ijn
L ‘ .. ‘. ." `Y » · [ · W , |,·"'ï L ` ,~ ··V VE l `· F` V_` V Y A X; 4 ` V ` MF " ’ ;~ `·
E? «: ` 2 Q _ / z P « = , ‘· “; x ;; _VV’- Q _ V.· Q ‘ - ‘._~ ‘·?·‘; r ‘`-4 _i%<’§,g ‘
V .· _ ·‘ V, . _ ·* 4 _ . ` _ 1.2 ‘ · _;, _«·~ _ = I __ .r ­ · V _. _, >. »_ ._ _· Q4; iik:
«_· w ­ W V · J . v ‘ ­ I · · ·‘V. · ‘ "` ‘ ·eï·$¤ ­ ­ ·· · '·¥*ë$¥‘ *Z
Y T ; ’ M , 2,- ·, »= " ` ïr · r _ · _, .’ I" ' ', ;_ _ ` ` ` ·¢ 4 ~ ~ ç-ïiï
gi; ` V. W 1 ` V ­ I F I > `. · · V ;_ Y rv r_ _ · rt · _¤ ` J > . ~ ag, (ig" «_ ·’ (l V. _ JIJE;
r,_ . 4 ._ V ­ , , _, g _ j .,­, . «”», · v«;,;` ­ > . . ,`v aà _ > , 4 lr ` , `·· IW, ïg ty"
ë` ' ’ ­s‘e»~` ;..·« 2 " · V ­ · · ‘ H ‘ V Kv, . ­ 3, ·‘ +1 K . A,
V . ~` 4 . zi · je');. ~_ ·‘ ` ' L jv` · `­ " « 3** - ­‘ · ‘ ' ’.'?"ä;gi
` ï “ V " ç "?“" `‘"‘. `· " ‘ = L r` ‘ .·= J .- ~ NE ‘ ‘
,«· · · < j _ · iw". 4 - 4 <.' vr ­ ~ _ _ {X 4%;) ­··_ fl wjjlürë '_;; 4
v- >;1=> { _ F; · 5»· . ._ _ Y ; ` > ­­ `· __ V l V 4 [ > _ §·.%~_ëë1;·Y äälèê?
V _` J' -- , ­ ~ ’ ¢ ~· . « r ’ ’ ‘ V - ‘ A Q" ~‘* Q ?
1 . " .·:1«`QIrï jp ·. 4 · `· ' « · . _.·‘ ‘ ' '. Y _ ` ‘ , V ‘ ·’ ‘ ’ f» «£
l' V . ‘ ·· , ·.;··.­ ' ,_ ' . , , ‘ _ . _ · . Y V · » , {.»_ . ju .37 · (,­,·j`Q,` ;_
4 ` 2.; ‘ ·b§+"‘^=_‘. · · ·` ‘ ~ ._ ,j · '*’ - " ., ~,·1ï. V ,2; amy: ;`
, l _ = «,­· .V_· · ’ ..4. V; 4 _ { _ _­ . J. vä, ·s’;,;:,·; ‘ · wi'-; X ‘>‘f/
z ‘~ V M ·" 0 ‘· " 1 ‘ · A ‘ ‘ . ~ «'s’* ,..H;;sz: zw . ·¤
, _,» M _. . . ,V ,_ V ­ V »; _ r , ;‘!*ê 4 _:y4«_ x. >:_l
E Wm H · ·: · 4 ·‘. ‘ ‘ ­ , ‘,‘ ,, ·;' ` ;‘¥~.¤- ~ ,. / ·;· 1·
~. ` _ _ [2,. wg/9 4 ‘ " ‘ V · ‘ 4 r , ·_ . , · , · . , C` " ·‘;V"‘ ' ’ ‘V`Y;'g;; D “Q‘
“ · j -·-*­‘ ‘ 1`1'11 ` ( *’ ‘ j**·*
l A 4 , _ v. { I 1 ` .­­ l ’,~_ _ _­ _, ._:X ,2 ·_£r
I V- x á ., , ® ­ > 4 ` I · 4 _ _ I Y 4 · / I A: ‘ __` _ g I V lr ·2_;>;»ä,~‘
i 4 · fa ( ' E
_ ` 4 < ‘ ` ;- . I ’ · - ‘ ` ·- ‘ ‘ « =#> i`; ri?
EQ ­ · · ` A. > · _ _ . · 3 . :, ` , .· V . f
” _ . *> L ­‘ ` _ ‘ · 'äè ?§
~ _ Q ‘­ ·. ` ` ` l ` ` l 4 · ` ‘­ . ‘ 3 ·« <«‘~ï · Y ` · ' _ I ` Y ` ` V ?j;·S'{_:à
· ­­ ; ~ ­ ·. ~: ' ‘ .‘ ’ . ~" ­<'. '1 , ' ,‘ " ‘ . · ’ .. ; ·ï '·'» U
« · A . ­ == ·‘-·== < . » .· A « =ä?¢ï~·c»<·
,.•»­=­» · .­•· » . ­ M, Q . , . · . _· · <
rr v ` hr ’
W. N , { ..,, wg, .V,. ï:_'{. J <